ພໍ່ ຂ້ າ ລູກຕົນເອງລູກອາຍຸພຽງ 8 ເດືອນ

ວັນທີ 27/3/2021 ພໍ່ ໂ ຫ ດ ໃຊ້ແຂນຮັດລຳຕົວລູກຊາຍຂອງຕົນເອງ ອາຍຸ 8 ເດືອນ ເ ສ ຍ ຊີວິດ ຄ າ ທີ່

ສຸດທ້າຍ ຖື ກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕ ຳ ຫຼ ວ ດ ປກສ ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງຈຳປາສັກ ກັກຕົວມາດຳເນີນຄະດີ