ຈາກເຊົ່າຫ້ອງແຖວຢູ່ ສຸດທ້າຍກາຍມາເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ ອະສັງຫາລິມະຊັບ

ສູ້ ຊີ ວິ ດ … ຈາກເດັກຫ້ອງແຖວ ຈົນກາຍເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ ທຸກຄົນເກີດມາມີພື້ນຖານ ແລະ ຕົ້ນທຶນຊີວິດທີ່ ແ ຕ ກ ຕ່າງກັນ ບາງຄົນເກີດມາມີພຽບພ້ອມ ຄອບຄົວພໍ່ແມ່ຫາໄວ້ໃຫ້ ເຫຼືອພຽງຕໍ່ຍອດສິ່ງທີ່ມີຢູ່ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມບາງຄົນບໍ່ມີຫຍັງ ແມ່ນກະທັງທຶນການສຶກສາຕ້ອງອາໄສຜ້າເຫຼືອງ, ອາໄສສາສະໜາພາຮຽນຮູ້ ພັກດັນຕົນເອງສຸດຊີວິດ ເພື່ອເປົ້າໝາຍດຽວຄືໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ກາຍເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດສ່ວນຕົວໃຫ້ໄດ້ ເຊິ່ງທັງໝົດທີ່ຜູ້ຂຽນກ່າວມານັ້ນໝາຍເຖິງ ທ່ານ ຫຸມພັນ ໄຊຍະລາດ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ເຣັນສະບາຍ.

ທ່ານ ຫຸມພັນ ໄຊຍະລາດ ນັກທຸລະກິດໜຸ່ມຜູ້ສູ້ຊີວິດທ່ານນີ້ມີຖິ່ນຖານບ້ານເກີດມາຈາກ ເມືອງນໍ້າບາກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ກ່ອນຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ ເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍອາໄສບວດຮຽນພຽນຮູ້ມາເມືອງໃຫຍ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເຊິ່ງເສັ້ນທາງການກ້າວສູ່ຫົນທາງທຸລະກິດຂອງເພິ່ນນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ທໍາມະດາ ສຸດຄົດລ້ຽວ ພົບອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງພັນປະການໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ ແຕ່ເພິ່ນກໍຍັງໃຈສູ້ ຝ່ າ ຟັ ນ ທຸກຢ່າງຈົນເຮັດໃຫ້ມີມື້ນີ້ ມື້ທີ່ມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງດັ່ງຝັນ ໄວ້.

ທ່ານ ຫຸມພັນ ໄຊຍະລາດ ເຊິ່ງເພິ່ນໄດ້ເລົ່າຄືນໃຫ້ຮູ້ເຖິງຈັງຫວະຂອງຊີວິດ ກ່ອນກ້າວສູ່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ກໍາລັງເຮັດຢູ່ ວ່າ: ເສັ້ນທາງການກ້າວສູ່ຖະໜົນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງນັ້ນສຸດຄົດລ້ຽວ ພົບອຸປະສັກ ຫ ຍຸ້ ງ ຍ າ ກ ຫຼາຍໆຢ່າງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານການສຶກສາທີ່ຕ້ອງໄດ້ອາໄສຄຸນພຸດທະສາສະໜາເປັນທີ່ເພິ່ງຫາຮຽນຮູ້, ການ ຕໍ່ ສູ້ ກັບຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງ ບໍ່ຮູ້ແມ່ນກະທັງເປົ້າໝາຍຂອງຊີວິດວ່າຕ້ອງການຫຍັງແທ້, ລວມໄປເຖິງການຕັດສິນໃຈອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ເດັດຂາດ ເມື່ອຮູ້ເປົ້າໝາຍຂອງຕົນເອງ ນັ້ນກໍຄືລາອອກຈາກການເຮັດວຽກປະຈໍາກິນເງິນເດືອນໃນອົງກອນໃຫຍ່ທີ່ຄິດວ່າໝັ້ນຄົງແລ້ວ ເພື່ອກ້າວຂາລົງສູ່ສະໜາມເສັ້ນທາງທຸລະກິດຢ່າງເຕັມຕົວ ທ່າມກາງຄວາມສ່ຽງນາໆປະການ ທັງທີ່ຕອນນັ້ນມີພຽງເງິນພໍ ເ ຊົ່ າ ຫ້ ອ ງ ແ ຖ ວ ຢູ່ ແລະ ຊື້ອາຫານລ້ຽງຊີບໄປບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນເທົ່ານັ້ນ.

ທ່ານ ຫຸມພັນ ໄຊຍະລາດ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ເມື່ອຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ ກໍຄືການເຮັດທຸລະກິດແລ້ວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນພະຍາຍາມສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ຂັ້ນພື້ນຖານທຸກຢ່າງໃນການເດີນທາງສາຍນີ້ ພ້ອມຂົນຂວາຍລ່າທຶນໄປຮຽນຕໍ່ເພື່ອມາສະໜັບສະໜູນ ຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າໃຈມາເຕັມຮ້ອຍ ແຕ່ໃນຕອນນັ້ນສະພາບຄອບຄົວຂອງຕົນເອງກໍຍັງບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ເປັນນັກທຸລະກິດໄດ້ ອີກທັງໃນຕອນນັ້ນຍັງຢູ່ ເ ຮື ອ ນ ເ ຊົ່ າ ເ ຂົ້ າ ຊື້ ຈະເປັນນັກທຸລະກິດໄດ້ຈັ່ງໃດ ແຕ່ກໍບໍ່ຖອຍຊອກຫາຊ່ອງທາງລອງເລືອກຫາທຸລະກິດທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ເຊິ່ງກໍພົບຫຼາຍຢ່າງ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນທຸລະກິດດ້ານການບໍລິການ ເພາະເຊື່ອວ່າມັນສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ເລີຍ ເປັນທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ທັກສະເຮົາເອງ, ຕໍ່ມາກໍແນມເຫັນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ ເຊິ່ງເປັນທຸລະກິດທີ່ບໍ່ໃຊ້ຕົ້ນທຶນສູງ ແຕ່ຜົນຕອບແທນຫຼາຍຈຶ່ງເລັງເຫັນວ່ານາຍໜ້າອະສັງຫາຈະສາມາດຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາໄດ້ ຈຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ເວລາວ່າງຈາກການເຮັດວຽກປະຈໍາໄປສຶກສາວຽກດ້ານນີ້ກັບໝູ່, ໃນຕອນນັ້ນເອີ້ນໄດ້ວ່າເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງ ຈົນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຊຶມຊັບໄດ້ວິທີການບໍລິຫານຈັດການກັບອົງກອນ ຫຼື ການບໍລິຫານພະນັກງານພາຍໃນອົງກອນ ພ້ອມທ້ອນເງິນເພື່ອກຽມພ້ອມເດີນຕາມເປົ້າໝາຍມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ.

ພາຍຫຼັງທີ່ເລັງເຫັນເປົ້າໝາຍທຸກຢ່າງແລ້ວ ສິ່ງທີ່ຍາກສຸດອັນຕໍ່ມາທີ່ຕ້ອງເຮັດຄືການຕັດສິນໃຈອອກຈາກວຽກປະຈໍາທີ່ມີເງິນເດືອນສູງຢູ່ແລ້ວ ເພື່ອມາເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ. ເຊິ່ງກໍຍ້ອນຄວາມກ້າຫານທີ່ມີຈຶ່ງຕັດສິນໃຈອອກຈາກວຽກ ໂດຍມີເງິນກ້ອນໜຶ່ງເປັນທຶນເຊົ່າບ່ອນຢູ່ອາໄສໄດ້ພຽງ 6 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເງິນສຳລັບລ້ຽງປາກທ້ອງພຽງ 3 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ ຫາກທຸລະກິດບໍ່ໄປຕາມເປົ້າທີ່ວາງໄວ້. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ, ຫຼັງຈາກຕັດສິນໃຈໄດ້ແລ້ວ ກໍສູ້ເຕັມທີ່ ເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອພາຕົນເອງໄປຮອດເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ນັ້ນກໍຄືຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ, ສາມາດລ້ຽງດູ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຢູ່ສຸກສະບາຍໄດ້, ທ່ານ ຫຸມພັນ ໄຊຍະລາດ ກ່າວ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະການດໍາເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບມາ ກໍພົບຫຼາຍບົດທົດສອບ ໂດຍເລີ່ມຈາກການກຳເນີດຂຶ້ນຂອງ ສື່ ສັ ງ ຄົ ມ ອ ອ ນ ລ າ ຍ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກາດຂາຍກໍມີການໃຊ້ພື້ນທີ່ອອນລາຍປະກາດຂາຍເອງ ເຊິ່ງມັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດນາຍໜ້າອະສັງຫາໂດຍກົງ ລາຍຮັບທີ່ເຄີຍໄດ້ມາກໍໜ້ອຍລົງ ກ້າວເຖິງຂັ້ນບໍ່ມີລາຍຮັບເຂົ້າມາເລີຍ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ, ຕໍ່ມາແມ່ນການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 19 ເຊິ່ງມັນໄດ້ສົ່ງ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ເປັນວົງກວ້າງ ສະເພາະອະສັງຫາແມ່ນເອີ້ນໄດ້ວ່າ ຢຸ ດ ຊ ະ ງັ ກ ປະມານ 2 ໄຕມາດ ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ແນວໃດກໍຕາມ, ຕໍ່ກັບວິກິດ ຫຼື ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເຮົາກໍຈະມີວິທີແກ້ໄຂ, ມີການປັບຕົວ, ປັບປຸງ ແລະ ຮຽນຮູ້ ເພື່ອຜ່ານທຸກອຸປະສັກທີ່ເຂົ້າມາໄປໄດ້.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການໂອ້ລົມກັບ ທ່ານ ຫຸມພັນ ໄຊຍະລາດ ຍັງໄດ້ຝາກຂໍ້ຄິດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ວ່າ: ມີ ຄ ະ ຕິ ເ ຕື ອ ນ ໃ ຈ ໜຶ່ງທີ່ບອກຕົນເອງສະເໝີມາ ນັ້ນກໍຄື ທຸ ກ ວິ ກິ ດ ນັ້ນມີໂອກາດ ແລ້ວແຕ່ເຮົາຈະເບິ່ງເຫັນ ແຕ່ເມື່ອເຫັນໂອກາດແລ້ວກໍໃຫ້ຄິດໃຫຍ່ ແຕ່ວິໄນການປະຕິບັດໃຫ້ມັນນ້ອຍ ເພື່ອໄປເຖິງເປົ້າໝາຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ສິ່ງສໍາຄັນການພັດທະນາຕົນເອງ ທຸກຄົນສາມາດເປັນຜູ້ປະກອບການໄດ້ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ ແລ້ວແຕ່ວ່າເຮົາຈະເຫັນໂອກາດນັ້ນຈັ່ງໃດ ພ້ອມລົງມືເຮັດ ແລະ ອົ ດ ທົ ນ ສູ້ ບໍ່ ຖ ອ ຍ ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ກໍຈະຢູ່ບໍ່ໄກ.