ຄົນ ກຳປູເຈຍ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ເຂົ້າມາ ແຂວງຈໍາປາສັກ

ລາຍງານຈາກຄະນະສະເພາະກິດຄວບຄຸມ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຂອງວັນທີ 1/8/2021 ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າມາ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງຄົນ ກຳປູເຈຍ ທີ່ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ -19

ແລະ ມາດຕາການປ້ອງກັນ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ແກ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຖືເບົາ ແລະເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໃຫ້ກາຍເປັນນິໄສໄປຕະຫຼອດ ຈົນກ່ວາສະພາບ ໂ ຄ ວິ ດ ຈະໝົດໄປຈາກປະເທດເຮົາ.