ລັ ກ ຝາທໍ່ລະບາຍນ້ຳເອົາເງິນໄປໃຫ້ຜູ້ສາວຍ້ອນຄວາມຮັກ

ເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງເພື່ອຄວາມຮັກ ເຊັ່ນດຽວກັບໜຸ່ມຈີນຄົນນີ້ ທີ່ໄປລັກຝາທໍ່ລະບາຍນ້ຳ ເພື່ອເອົາເງິນມາເປຜູ້ສາວໃນເວັບແຄັມ ແຖມ ລັ ກ ມາແລ້ວຫຼາຍເຖິງ 500 ຝາ ໜຸ່ມດັ່ງກ່າວ ເປັນໜຶ່ງໃນຄົນງານກໍ່ສ້າງໃນເມືອງໜານຈິງ ລາວເລີ່ມລັກຝາທໍ່ນ້ຳຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ມີນາ 2021 ແລະ ມັກຈະຂັບລົດໄປບ່ອນກໍ່ສ້າງຕອນເດິກໆ ເພື່ອລັກຝາທໍ່ເຫຼົ່ານັ້ນໄປຂາຍຕາມຮ້ານຮັບຊື້ເຫຼັກໂລ. ຝາທໍ່ທີ່ລາວ ລັ ກ ໄປ ຫຼາຍເຖິງ 500 ຝາ ແລະ ຂາຍໄດ້ເງິນປະມານ 400,000 ຢວນ. ທຳອິດກໍບໍ່ມີໃຜສັງເກດລາວ ຈົນບໍລິສັດກໍ່ສ້າງທີ່ລາວເຮັດວຽກຢູ່ໄດ້ຮັບລາຍງານວ່າມີຝາທໍ່ລະບາຍນ້ຳຫາຍໄປຫຼາຍເຖິງ 27 ຝາ ແລະ

ໄດ້ດຳເນີນເລື່ອງສືບຄົ້ນ ຈົນພົບວ່າຜູ້ຕ້ອງສົງໄສແມ່ນລາວ. ເມື່ອສືບໄປສືບມາ ພົບວ່າລາວໃຊ້ເງິນຕໍ່ເດືອນຫຼາຍເຖິງ 10,000 ຢວນ ເຊິ່ງເກີນລາຍໄດ້ຕໍ່ເດືອນຂອງລາວຫຼາຍ. ສືບໄປຮອດເພື່ອຮ່ວມຫ້ອງຂອງລາວ ເຂົາບອກວ່າ ລາວ ຕິ ດ ສາວໃນເວັບແຄັມຢ່າງໜັກ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເບິ່ງຖ່າຍທອດສົດ ແຕ່ຍັງໃຊ້ຈ່າຍຊື້ເຄື່ອງ ແລະ ເປສາວເວັບແຄັມ ຢ່ າ ງ ໜັ ກ ພຽງແຕ່ຢາກໄດ້ຍິນຄຳຂອບໃຈຂອງສາວທີ່ມັກເທົ່ານັ້ນ ໃນທີ່ສຸດທັງຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊື້ກໍໄດ້ ຖື ກ ຈັ ບ ກຸ ມ ເພາະຄົນທີ່ຮັບຊື້ເຫັນວ່າເປັນຝາທໍ່ລະບາຍນ້ຳທີ່ມີກາຂອງລັດຖະບານຢູ່ແລ້ວກໍຍັງຮັບຊື້ ຖືວ່າເປັນການຮັບຊື້ຂອງ ໂ ຈ ນ.