ມື້ນີ້ມີຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນ +64 ຄົນ

ລາຍງານ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃໝ່ ໃນ ສປປ ລາວ ປະຈຳວັນທີ 4 ກັນຍາ 2021 ມີ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃໝ່ທັງໝົດ +156 ຄົນ ( ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນ +64 ຄົນ).

ເ ສ ຍ ຊີວິດໃໝ່ 1 ຄົນ ເ ພ ດ ຊາຍ ອາຍຸ 31 ປີ ບ້ານໜອງເດີນ, ເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

*ລາຍລະອຽດ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນມີດັ່ງນີ້:

1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ 6 ຄົນ:

– 4 ຄົນ ຈາກ ບ້ານຈອມເພັດເໜືອ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກມີ (3 ຄົນ ແມ່ນຄອບຄົວ
ດຽວກັນ)

– 1 ຄົນ ກໍາມະກອນ ເຊື່ອມໂຍງກັບກຸ່ມບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ທາງບົກ ທາງນໍ້າ

– 1 ຄົນ ຈາກ ບ້ານຫາດຊາຍຂາວ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພົວພັນ ກັບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຜ່ານມາແລ້ວ 1 ຄົນ ຈາກ ບ້ານຫນອງແວງ ເມອງຫາດຊາຍຟອງ (ອົງການ room to read)

2. ສະຫວັນນະເຂດ 6 ຄົນ, ພ້ອມດຽວກັນ ມີຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ 1 ຄົນ

– ບ້ານສະພານເໜືອ ມີ 2 ຄົນ ທີ່ພົວພັນກັບກໍລະນີ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຜ່ານມາ

– ບ້ານຫນອງຜື ມີ 1 ກໍລະນີ ເປັນເມຍພະນັກງານແພດ ຢູ່ຕຶກເດັກໂຮງຫມໍແຂວງ

– ບ້ານວຽງສະຫວັນ, ບ້ານໂພນສະຫວ່າງເຫນືອ ແລະ ບ້ານລັດຕະນະລັງສີໃຕ້ ມີບ້ານ ລະ 1 ຄົນ ແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ.

3. ຈໍາປາສັກ 20 ຄົນ ມາຈາກ ກຸ່ມ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງ ກັບກຸ່ມໂຮງໝໍ ຊຸມຊົນເມືອງ ປະທຸມພອນ ທີ່ລາຍງານໃນວັນ ສອງວັນຜ່ານມາ
ມາດຕະການທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

– ປິດໂຮງໝໍເພື່ອ ຂ້ າ ເ ຊື້ ອ ແລະ ຈັດສັນພະນັກງານປະຈໍາການ

– ສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຜູ້ສໍາພັດໃກ້ຊິດ ເພີ່ອສືບຕໍ່ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຈໍາກັດບໍລິເວນ

– ສືບຕໍ່ຕັ້ງຈຸດເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ເມືອງປະທຸມພອນ ແລະ ເມືອງອື່ນ

– ປິດບ້ານທີ່ມີ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃໝ່

– ໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາໃນບ້ານເຂດສ່ຽງ

4. ຄໍາມ່ວນ 25 ຄົນ:

– 24 ຄົນ ຈາກຊຸມຊົນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຕະຫຼາດ ຫຼັກ 2 ແລະ 3 (ເກັບຕົວຢ່າງ ທັງຫມົດ 120 ຕົວຢ່າງ)

– 1 ຄົນ ຈາກບ້ານ ບົງ ແມ່ນຜູ້ສໍາຜັດໃກ້ຊິດກ່ອນຫນ້ານີ້ກັບກໍລະນີຢູ່ ເມືອງຫີນບູນ

5. ບໍ່ແກ້ວ 2 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນ ກໍລະນີ ຊຸມຊົນ ຈາກບ້ານຂຸນບົງ, ເມືອງ ຕົ້ນເຜີ້ງ.

6. ຫຼວງພະບາງ 5 ຄົນ:

– 3 ຄົນແມ່ນຄອບຄົວດຽວກັນ (ພໍ່, ແມ່ ແລະ ລູກ) ຢູ່ ບ້ານພູຊ້າງຄໍາ ນະຄອນຫລວງພະບາງ ທີ່ເປັນເຊື່ອມໂຍງກັບ ບ້ານໂຄມຂວາງ ທີ່ເຄີຍລາຍງານຜ່ານມາ;

– 1 ຄົນ ຈາກ ບ້ານປ່າໄຜ່

– 1 ຄົນຈາກ ບ້ານນາຝາຍ ເມືອງນານ

ປັດຈຸບັນ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃຫມ່ທັງຫມົດ ໄດ້ເຂົ້ານອນແຍກປ່ຽວ ແລະ ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່.

ຂໍ້ມູນ: ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ