ສາວແກ້ມບຸມ ຂໍໂທດທີ່ເວົ້າ ໃ ສ່ ຮ້ າ ຍ ປ້ າ ຍ ສີ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່

ເຈົ້າຂອງຮ້ານບຸມ ຕໍ າ ແອພ໋ອດ ໄດ້ໂພສຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເມື່ອຄັ້ງວັນທີ 21 ສິງຫາ 2021 ວ່າ: ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ບໍ່ມີຄວາມ ຍຸ ຕິ ທໍ າ, ເລາະ ເ ກັ ບ ເງິນປະຊາຊົນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເວົ້າອອກໄປ ແມ່ນບໍ່ມີ ຄ ວ າ ມ ຈິ ງ, ເປັນຄວາມເຂົ້າ ໃ ຈ ຜິ ດ ແລະ ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງຕົນເອງ ທີ່ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ມາ ຕັ ກ ເ ຕື ອ ນ ບໍ່ໃຫ້ເປີດຮ້ານກາຍໂມງທີ່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເປີດເພງ ສ ຽ ງ ດັ ງ, ຄັ້ງສຸດທ້າຍ ວັນທີ 1 ກັນຍາ 2021 ທ້າວ ກອງພົນ ຫຼື ແກ້ມບຸມ ອາຍຸ 30 ປີ

ຢູ່ ບ້ານໜອງຈັນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ໄດ້ອອກມາ ຂໍ ໂ ທ ດ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ທີ່ຕົນເອງໄດ້ສ້າງຄວາມ ເ ສ ຍ ຫ າ ຍ ຕໍ່ຜູ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມ ໃ ຈ ຮ້ າ ຍ, ຂ າ ດ ສ ະ ຕິ. ພັທ ບຸນທະວີ ແສງປະທຸມວັນ ຫົວໜ້າ ປກສ ກຸ່ມເພຍວັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຮ້ານບຸມ ຕໍ າ ແອພ໋ອດ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຄ້ າ ຂ າ ຍ ມີການ ລ ະ ເ ມີ ດ ຕໍ່ຄໍາສັ່ງຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ຄ ວ ບ ຄຸ ມ ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ພ ະ ຍ າ ດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຜ່ານມາ ໃນຄັ້ງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2021 ປກສ ກຸ່ມເພຍວັດ ສົມທົບກັບພະນັກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານ

ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ລົງສຶກສາອົບຮົມກ່າວ ເ ຕື ອ ນ ແຕ່ຮ້ານດັ່ງກ່າວ ຍັງມີການ ລ ະ ເ ມີ ດ ເປີດເພງ ສ ຽ ງ ດັ ງ ເນືອງນັນ ລົ ບ ກວນຄົນອື່ນ, ມີຄົນມາໃຊ້ບໍລິການຈໍານວນຫຼາຍຢ່າງ ແ ອ ອັ ດ ແລະ ບໍ່ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ; ຕໍ່ມາວັນທີ 5 ສິງຫາ 2021 ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ໄດ້ເຊີນຜູ້ກ່ຽວມາສຶກສາ ອົ ບ ຮົ ມ ອີກ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່,

ໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2021 ຈິ່ງໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໂພສລົງເຟສບຸກສ່ວນຕົວ. ຕໍ່ການກະທຳ ດັ່ງກ່າວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຊີນຜູ້ກ່ຽວພ້ອມຜູ້ປົກຄອງມາຫ້ອງການ ປກສ ກຸ່ມເພຍວັດ ສຶກສາ ອົ ບ ຮົ ມ ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈການກະທໍາຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດພັນທະໜ້າທີ່ຂອງພົນລະເມືອງ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ.