ອ້າຍຕີອ້ວນບອກໃຫ້ໄປກີນກະແລ້ມຟຣີໆຢູ່ຮ້ານລາວເດີ້ລາວຖືກເລກ 800 ລ້ານກີບ

ທີ່ ນວຈ ຈາກ Tee Uan Itim ໄດ້ບອກວ່າ ໂຊກດີຄັກໆ ບໍ່ຂາຍກະແລັມ 1 ມື້ ໃຫ້ໄປກິນ ຟ ຣີ ໆ ເລີຍ ເຈົ້າຂອງ ຮ້ານກະແລັມຕີອ້ວນ ຖື ກ ເ ລ ກ ໄດ້ 800 ລ້ານ ໂຊກດີ ຄັ ກ ອ້າຍ ຕີອ້ວນ ເຈົ້າຂອງ ຮ້ານກະແລັມຕີອ້ວນ ໂພສ ຕື່ ນ ເ ຕັ້ ນ ດີໃຈ

ໃນທີ່ສຸດ ກໍເປັນໜ້ງໃນຄົນ ໂ ຊ ກ ດີ ຖື ກ ເ ລ ກ 6 ໂຕ 2,000 ກີ ບ ໄດ້ 800 ລ້ານ ໂພສບອກ ມື້ ອື່ນ ກິນກະແລັມ ຟ ຣີ ໄປໄປຊວນແນ່ເດີ້ ເລກງວດວັນທີ 3 ຕຸລາ 2021 ອອກເລກແມງກະເບື້ອ 679659 ດີໃຈນໍາເດີ້