ສປປລາວຕິດເຊື້ອ 1.170 ຄົນເສຍຊີວິດ +3 ຄົນ

ສປປ ລາວ ບັນທຶກ ສະຖິຕິໃໝ່ ອີກຄັ້ງ ຫຼັງຈາກມີໂຕ ເ ລ ກ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ຕໍ່ມື້ ມື້ ນີ້ ສູງສຸດ ຕັ້ງແຕ່ມີການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ເ ຊື້ ອ ໃນປະເທດ ແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ, ມີຍອດການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນວັນ ພ ະ ຫັດ ທີ 4/11/2021 ສູງເຖິງ 1.170 ຄົ ນ ແລະ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ເພີ່ມ +3 ຄົ ນ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2, ຫຼວງ ພ ະ ບາງ 1)