ປີໜ້າສປປລາວຈະມີລາຍໄດ້ຈາກການຂຸດບິດຄອຍ 2,000 ຕື້ກີບ

ໃນປີ 2022 ລັດ ຄ າ ດ ຈະມີລາຍໄດ້ຈາກ ການຂຸດ ບິ ດ ຄອຍ 2,000 ຕື້ ກີ ບ ອີງຕາມຂໍ້ມູນ ລັດຖະບານ ຄ າ ດ ຄະເນຈະມີລາຍໄດ້ເຖິງ 2.000 ຕື້ ກີ ບ ຈາກການຂຸດ ບິ ດ ຄອຍ ໃນປີ 2022 ເຊິ່ງຖືເປັນລາຍຮັບຂອງປະເທດຄັ້ງທຳອິດທີ່ຈະໄດ້ຈາກການຂຸດ ແລະຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນດິ ຈີ ຕອລ. ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ, ລັດຖະມົນ ຕີ ກະຊວງການ ເ ງິ ນ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະ ຕິ ບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2021 ແລະແຜນການປະຈຳປີ 2022 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະ ພ າ ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 1 ພ ະ ຈິກ ຜ່ານມາ ວ່າ: ແຫຼ່ງລາຍໄດ້ໃໝ່ນີ້ຈະມີສ່ວນສະໜັບສະໜູນໃນການເພີ່ມລາຍຮັບຂອງປະເທດທີ່ຕັ້ງເປົ້າໄວ້ໃນປີ 2022 ຂຶ້ນເຖິງ 20% ຫຼື ເທົ່າກັບ 3.754 ຕື້ ກີ ບ

ທຽບໃສ່ເປົ້າໝາຍປີ 2021 ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າ ລາຍໄດ້ຈາກການຂຸດ ບິ ດ ຄອຍທີ່ ຄ າ ດ ວ່າຈະເຖິງ 2.000 ຕື້ ກີ ບ ນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານສາມາດຈ່າຍເງິນສຳລັບໂຄງການສຳຄັນຕ່າງໆ ລວມເຖິງການເພີ່ມເງິນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ ພ ະ ນັກງານ, ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນວຽກງານຕອບ ໂ ຕ້ ການແຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ແລະການຊຳລະ ໜີ້. ລາຍໄດ້ທີ່ ຄ າ ດ ວ່າຈະໄດ້ຮັບຈາກສະກຸນເງິນດິ ຈິ ຕອລດັ່ງກ່າວ ສືບເນື່ອງມາຈາກພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸຍາດບໍລິ ສັ ດ 6 ແຫ່ງດຳເນີນການທົດລອງຂຸດ ແລະຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນດິ ຈິ ຕອລລວມທັງ ບິ ດ ຄອຍໃນລາວ ໃນຊ່ວງເດືອນ ກັນຍາ ຜ່ານມາ.