ສປປລາວຄຸມໂຄວິດລະບາດບໍ່ຢູ່ແລ້ວອາດຈະສູງເຖີງມື້ລະ 1,000 ກວ່າຄົນຕໍ່ວັນ

ວັນທີ 4/11/2021 ສປປ ລາວ ກວດພົບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 1170 ຄົ ນ, ຊຸມ ຊົ ນ 1167 ຄົ ນ, ຕົວເລກເພີ່ມຂຶ້ນ ສູ ງ ແຕະພັນ ຄົ ນ/ວັນແລ້ວ ແພດໝໍ ຫລາຍ ຄົ ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ກັບບ້ານກັບເຮືອນ ລາຍງານວັນທີ 4 ພ ະ ຈິກ 2021 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງຫມົດ 7179 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 2384 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 385, ຈໍາປາສັກ 314, ຫຼວງ ພ ະ ບາງ 1098, ຄໍາມ່ວນ 149: ກວດພົບ ເ ຊື້ ອ 1170 ຕົວຢ່າງ

– ນະຄອນຫຼວງ: 591 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ຫຼວງ ພ ະ ບາງ: ພົບ ເ ຊື ອ ຜົນບວກ : 109 ກໍລະນີ: ນະຄອນຫຼວງ ພ ະ ບາງ 44 ຄົ ນ (ຊຸມ ຊົ ນ 44), ປາກອູ 3(ຊຸມ ຊົ ນ 3), ນ້ຳບາກ 6(ຊຸມ ຊົ ນ 6), ປາກແຊງ 4(ຊຸມຊົນ 4),ຈອມເພັດ 49(ຊຸມຊົນ 49), ໂພນທອງ 1(ຊຸມ ຊົ ນ 1), ໂພນໄຊ 1(ຊຸມ ຊົ ນ 1), ນານ 1(ຊຸມ ຊົ ນ 1)
– ບໍ່ແກ້ວ: 18 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ອຸດົມໄຊ: 46 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ຫຼວງນ້ໍາທາ: 154 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ຜົ້ງສາລີ: 1 (ຊຸມ ຊົ ນ)

– ວຽງຈັນ: 167 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ໄຊຍະບູລີ: 3 ຄົ ນ 2 (ນໍາເຂົາ) 1 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ບໍລິຄໍາໄຊ: 2 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ໄຊສົມບູນ: 5 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ຄໍາມ່ວນ: 15 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ສາລະວັນ: 8 ຄົ ນ 1 (ນໍາເຂົ້າ) 7(ຊຸມ ຊົ ນ)
– ສະຫວັນນະເຂດ: 5 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ຈໍາປາສັກ: 27 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ເຊກອງ: 19 (ຊຸມ ຊົ ນ).