ການອອກຫວຍແມ່ນເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳແກ່ສັງຄົມ

ການອອກຫວຍພັດທະນາລາວ 3 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການສ້າງວຽກ ເ ຮັ ດ ງານທຳ ແລະ ສ້າງລາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າງງານຢູ່ໃນສັງ ຄົ ມ ເຮົາ ໂດຍສະເພາະ ຄົນ ເ ສ ຍ ອົງຄະ, ຄົນ ພິ ການ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ການເປັນຕົວແທນການ ຈຳ ໜ່າຍ ຫ ວ ຍ. ທັງເປັນການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງຊາດ. ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນ ຕີ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ ຊາດ(ສສຊ) ກ່ຽວກັບບັນຫາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 10 ເດືອນ, ຄ າ ດ ຄະເນໝົດປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນງົບປະມານປີ 2022 ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ຜ່ານລະບົບທາງໄກ ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 3 ພ ະ ຈິກ 2021 ຜ່ານມານີ້ວ່າ: ບັນຫາການອອກ ຫ ວ ຍ ພັດທະນາລາວ ໃນປີ 2016 ຜ່ານມາ ແມ່ນ 3 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ (ວັນຈັນ, ພຸດ, ສຸກ) ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນມີຕົວແທນຂາຍ ຫ ວ ຍ (ຜູ້ທີ່ຂາຍຢູ່ແຄມທາງ) ໃນທົ່ວປະເທດມີປະມານ 15.000-20.000 ຄົ ນ ແລະ ມີ 50 ຕົວແທນ ຈໍ າ ໜ່າຍ (ແມ່ ຫ ວຍ ) ເ ຮັ ດ ໃຫ້ພັນທະງົບປະມານໄດ້ສະເລ່ຍປະມານ 80 ຕື້ ກີ ບ.

ຕໍ່ມາກໍໄດ້ມີຫາງສຽງຈາກສັງ ຄົ ມ ວ່າມັນເປັນການສ້າງຄວາມ ເ ບື່ ອ ເ ມົ າ ແລະ ຕິ ດ ການ ສ່ ຽ ງ ໂຊກລາບຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາ ຊົ ນ ຫລາຍເກີນໄປ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໃນປີ 2018 ລັດຖະບານໄດ້ ຢຸ ດ ການອອກ ຫ ວ ຍ 3 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ມາເປັນອາທິດລະຄັ້ງ ພ້ອມທັງ ລົ ບ ລ້າງ ຫ ວ ຍ ຂູດ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ພວກເຮົາ ສູ ນ ເ ສ ຍ ລາຍຮັບຈາກ 80 ຕື້ ເຫລືອ 40 ຕື້ ກີ ບ, ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຊ້ຳພັດມີ ຫ ວ ຍ ເ ຖື່ ອ ນ ເຂົ້າມາແທນທີ່ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ລັດເຮົາ ສູ ນ ເ ສ ຍ ລາຍຮັບໄປ ປະມານ 60% ຂອງ ຈໍ າ ນວນທີ່ເຮົາເຄີຍໄດ້ ຈໍ າ ໜ່າຍຜ່ານມາ ໂດຍທີ່ລັດບໍ່ໄດ້ຫຍັງ. ຍົກຕົວຢ່າງຄື ຫ ວ ຍ ໄ ທ ແມ່ນອອກເດືອນໜຶ່ງ ສອງຄັ້ງ (ວັນທີ 1 ແລະ ວັນທີ 16), ຫ ວ ຍ ຫວຽດນາມ ອອກ 4 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ທີ່ໄດ້ແຜ່ກະ ຈ າ ຍ ຫລາຍໃນສັງ ຄົ ມ ລາວ. ສ່ວນຫວຍ ກ ຳ ປູເຈຍ ພວມເຂົ້າມາແຜ່ລາມໃນສັງ ຄົ ມ ລາວ ເຊິ່ງຖ່າຍທອດສົດທຸກມື້ ອອກ 3 ຄັ້ງຕໍ່ມື້, ຫ ວ ຍ ຈີ ນ ອອກມື້ລະຄັ້ງ, ຫ ວ ຍ ອອນລາຍ ມີ 3 ຫ ວ ຍ ທີ່ພວກເຮົາຍັງບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນໄດ້ ໂດຍມີເງິນສະສົມລາງວັນ 800 ລ້ານ ກີ ບ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນ ຫ ວ ຍ ຂອງລັດຖະບານ ແຕ່ແມ່ນ ຫ ວ ຍ ເຖື່ອນ (ຫ ວ ຍ ອອນລາຍເຖື່ອນ) ທີ່ປະກາດໂຄສະນາຢູ່ໃນເຟສ ບຸ ກ.

ສ່ວນ ຫ ວ ຍ ມາເລເຊຍ ອອກ 25 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ອອກອອນລາຍທຸກໆ 30 ນາທີ ເຊິ່ງບັນຫາຂອງ ຫ ວ ຍ ເ ຖື່ ອ ນ ນີ້ ໄດ້ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ເກີດມີບັນຫາຂອງສັງ ຄົ ມ ຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ຖື ກ ຫ ວ ຍ ແລ້ວແຕ່ບໍ່ໄດ້ເງິນ ພ້ອມກັນນີ້ ບັນດາແມ່ ຫ ວ ຍ ເ ຖື່ ອ ນ ກໍບໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນພັນທະຫຍັງ ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດຂອງເຮົາ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຈິ່ງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຄືນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການ ສ່ ຽ ງ ໂຊກຂອງປະຊາ ຊົ ນ ແມ່ນຍັງມີຢູ່ຫລາຍ, ລັດຖະ ບານຈຶ່ງໄດ້ ຕົ ກ ລົງກັນຄືນໃໝ່ ໃນປີ 2020 ແມ່ນໄດ້ອອກ ຫ ວ ຍ 2 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ຕົວແທນ ຈຳ ໜ່າຍເລີ່ມກັບມາມີວຽກ ເ ຮັ ດ ອີກຄັ້ງ ແລະ ລັດເຮົາກໍໄດ້ຮັບລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມປະມານ 70 ຕື້ ກີ ບ ຕໍ່ປີ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຕົວແທນ ຫລື ຜູ້ທີ່ເຄີຍຂາຍ ຫ ວ ຍ ນອກຈາກໄດ້ມີວຽກ ເ ຮັ ດ ງານທຳແລ້ວ ຍັງສ້າງລາຍຮັບແກ່ເຂົາ ເ ຈົ້ າ ຕື່ມອີກ.

ດ້ວຍ ເ ຫ ດ ຜົນນີ້, ລັດຈຶ່ງໄດ້ ຕົ ກ ລົງທົດລອງອອກຄືນໃນ 3 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ເພື່ອຈະໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ທັງເປັນການສົ່ງເສີມບັນຫາການສ້າງວຽກ ເ ຮັ ດ ງານທຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າງງານຢູ່ໃນສັງ ຄົ ມ ເຮົາ ໂດຍສະເພາະ ຄົ ນ ເ ສ ຍ ອົງຄະ, ຄົ ນ ພິການ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ການເປັນຕົວແທນການ ຈຳ ໜ່າຍ ຫ ວ ຍ , ເຊິ່ງ ຄ າ ດ ວ່າຈະສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ຢູ່ປະມານ 80-120 ຕື້ ກີ ບ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈະປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອສັງ ຄົ ມ ຫລາຍ ຕື້ ເຊັ່ນດຽວກັນ. ຕົວຢ່າງ ໃນປີ 2016 ພວກເຮົາໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າເປີເຊັນຂາຍ ປະມານ 200 ກວ່າຕື້ ກີ ບ ໃນຈຳນວນ 15.000-20.000 ຄົ ນ, ມາຮອດປີນີ້ແມ່ນຈະເລັ່ງໃສ່ ສູ ນ ເ ສ ຍ ອົງຄະ, ຜູ້ ພິ ການ ແລະ ຜູ້ ດ້ອຍໂອກາດ ໃຫ້ເຂົ້າມາເປັນຕົວແທນ ຈຳ ໜ່າຍ.