ບໍ່ຮູ້ຊິຢູ່ແລ້ວຊາຍຮັກຊາຍປະກາດຫາແຟນທີ່ຫາຍໄປ

ປະກາດຫາ ແ ຟ ນ ຫາຍໂດຍບໍ່ຮູ້ສາ ເ ຫ ດ ຍັງບໍ່ເຫັນ, ຊ າ ຍ ປະກາດຫາ ແ ຟ ນ ຫາຍໂດຍບໍ່ຮູ້ສາ ເ ຫ ດ ແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2021 ຍັງບໍ່ເຫັນ ໃຜເຫັນແຈ້ງບອກແນ່ ຈາກເຟສ Panh Keovisa ປະກາດທ່ານໃດພົບເຫັນ ບຸ ກ ຄົ ນ ໃນພາບນີ້ (ຜູ້ກ່ຽວເປັນ ເ ມ ຍ ຂ້ອຍເອງ) ລ າ ວ ບໍ່ຍ່ອມ ຕິ ດ ຕໍ່

ກະລຸນາ ຕິ ດ ຕໍ່ຫາແຕ່ຈະມີລາງວັນໃຫ້ສົມ ມ ະ ນາຄຸນ 020 59499679 ຫາຍໂດຍບໍຮູ້ສາ ເ ຫ ດ ແຕ່ວັນທີ່ 1 ເດືອນ 11 ຊ່ວຍເຫລືອ ເ ຮົ າ ທາງເຟດ Panh Keovisa ບໍ່ຮູ້ຊີຢູ່ແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວເປັນ ຄົ ນ ບ້ານແອັກຊ່າງ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ປັດຈຸບັນແມ່ນອາໄສຢູ່ ບ້ານສີບຸນເຮືອງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.