ຊາຍ 2 ຄົນຫິວມ້າເລີຍເຂົ້າໄປລັກເຫຼັກທີ່ລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ກໍ າ ລັງ ລັ ກ ຊັບ ຖື ກ ກໍ າ ລັງ ປກຊ ເຂົ້າ ກັ ກ ຕົວກ່ອນ ເຈົ້າ ໜ້ າ ທີ່ ປກສ ກຸ່ມ ໂຄກສີວິໄລ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນວັນທີ 1 ພ ະ ຈິກ 2021 ກໍ າ ລັງ ປກຊ ເມືອງໄຊທານີ ໄດ້ພົບເຫັນ ຊ າ ຍ 2 ຄົ ນ ກໍ າ ລັງຈະ ລັ ກ ຊັບຢູ່ ສູນຝຶກ ອົ ບ ຮົມ ພ ະ ນັກງານ ເສັ້ນທາງລົດ ໄ ຟ ລາວ-ຈີນ ຢູ່ ບ້ານໂພຄໍາ ເມືອງໄຊທານີ ຈິ່ງໄດ້ເຂົ້າ ກັ ກ ຕົວໄວ້ໄດ້ 1 ຄົ ນ ຄື: ທ້າວ ແສງ ອາຍຸ 21 ປີ ກໍ າ ມະກອນ ປັດຈຸບັນພັກເຊົາ ຢູ່ ບ້ານນ້ອຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນວ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ ປກສ ກຸ່ມ ໂຄກສີວິໄລ ດໍາເນີນການ ສ ອ ບ ສວນ. ສ່ວນຜູ້ ຮ່ ວ ມ ຂະບວນການອີກ 1 ຄົ ນ ແມ່ນໄດ້ເອົາຕົວຫຼົບ ໜີ.

ຜ່ານການສອບສວນ ເບື້ອງຕົນ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ໃຫ້ການຮັບສາລະພາບຕໍ່ເຈົ້າ ໜ້ າ ທີ່ວ່າ: ໃນວັນທີ 1 ພ ະ ຈິກ 2021 ຕົນເອງກັບໜູ່ອີກ 1 ຄົ ນ ໄດ້ ຊັ ກ ຊວນກັນ ເພື່ອເຂົ້າໄປ ລັ ກ ເອົາເຫຼັກ ຢູ່ສູນຝຶກ ອົ ບ ຮົມ ພ ະ ນັກງານເສັ້ນທາງລົດ ໄ ຟ ລາວ-ຈີນ ເພື່ອເອົາໄປຂາຍ ຊື້ ຢ ບ ມາ ເ ສ ແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ຫຍັງ ກໍ່ ຖື ກ ທ ະ ຫານ ເມືອງໄຊທານີ ທີ່ ກໍ າ ລັງປະຕິບັດໜ້າ ທີ່ ປ້ອງກັນຢູ່ສູນ ດັ່ງກ່າວ ພົບເຫັນກ່ອນ ແລ້ວ ເຂົ້າ ກັ ກ ຕົວ. ສ່ວນຜູ້ທີ່ ຮ່ ວ ມ ຂະບວນການ ທີ່ໄດ້ເອົາຕົວຫຼົບ ໜີ ປັດຈຸບັນ ປກສ ກຸ່ມໂຄກສີວິໄລ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊອກຫາເປົ້າໝາຍ ເພື່ອນໍາມາດໍາເນີນຄະດີ ຕາມລະບຽບ ກົ ດ ໝາຍ.