ຕຳຫຼວດ 3 ນາຍຖືກລົງວິໄນຍ້ອນຮ້ອງເພງລົງສື່ອອນລາຍ

ເຈົ້າ ໜ້ າ ທີ່ເຄື່ອງແບບ ຄວນລະ ມັ ດ ລະ ວັ ງ ໃນການນຳໃຊ້ສື່ສັງ ຄົ ມ ອອນໄລນ໌ (ກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ) ກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ ລິ ບ ຊິງສຽງ ເພງ “เธอคือชีวิด” ເຊິ່ງເປັນເພງປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ແຕ່ ອ າ ດ ຈະບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງວ່າເປັນເພງປະເທດໃດ ເພາະກໍລະນີນີ້ ຜິ ດ ວິ ໄນທີ່ໃສ່ເຄື່ອງແບບລົງ ສື່ ອອນໄລນ໌ ຕາມຂໍ້ ກ ຳ ນົດຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ ສ ະ ຫງົບ ສະບັບເລກທີ 583/ປກສ ລົງວັນທີ 3 ເມສາ 2019.

ລົງວິໄນ ຕ ຳ ຫຼວດ ນຸ່ງເຄື່ອງແບບ ຖ່າຍຄລິບ ວິດີໂອ ຮ້ອງເພງ ລົງສື່ສັງ ຄົ ມ ອອນລາຍ ກົມປ້ອງກັນ ກ ຳ ລັງ, ກົມໃຫຍ່ການເມືອງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ ເ ຮັ ດ ໜັງສືແຈ້ງຕອບ ສະບັບເລກທີ 409/ກປລ ລົງວັນທີ 2 ພ ະ ຈິກ 2021 ເລື່ອງ : ມອບໃຫ້ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງວຽງຈັນ ລົງວິໄນຕໍ່ ພ ະ ນັກງານ ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າໜັງ ສື ສະເໜີວິໄນ ພ ະ ນັກງານຂອງກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງວຽງຈັນ ກົມປ້ອງກັນ ກ ຳ ລັງ ກົມໃຫຍ່ການເມືອງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຈື່ງໄດ້ແຈ້ງມາຍັງຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງວຽງຈັນ ຮັບຊາບວ່າ :

ໃນຄັ້ງວັນທີ 10 ມີນາ 2021 ພັຕ ກົງຈັນ ສີວິໄລວົງ ອາຍຸ 55 ປີ ໜ້າທີ່ຮັບ ຜິ ດ ຊອບ ຮອງ ພ ະ ແນກ , ສັງກັດຢູ່ ຫ້ອງ ຕ ຳ ຫຼວດ ປກສ ແຂວງວຽງຈັນ. ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ນຸ່ງເຄື່ອງແບບ ຕ ຳ ຫຼວດ ຖ່າຍຄລິບ ວິດີໂອ ຮ້ອງເພງ ໄ ທ ລົງສື່ສັງ ຄົ ມ ອອນລາຍ ເຊີ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວລະ ເ ມີ ດ ຂໍ້ກຳນົດໃນການນຳໃຊ້ສື່ສັງ ຄົ ມ ອອນລາຍສະບັບເລກທີ 583/ປກສ, ລົງວັນທີ 3 ເມສາ 2019 ລະ ເ ມີ ດ ຂໍ້ ຫ້ າ ມ ຕໍ່ນາຍ ແລະ ພົນ ຕ ຳ ຫຼວດ ມາດຕາ 04 ຂໍ້ຫ້າມ 6 ຫ້າມເຜີຍແຜ່ ຫຼື ເປີດເຜີຍ ຂໍ້ມູນທາງລັດຖະການ,

ຮູບພາບໃນເຄື່ອງແບບ ລົງສື່ເອ ເ ລັ ກ ໂຕນິກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ອ ະ ນຸຍາດຈາກຂັ້ນເທິງ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງ ເຊີ່ງກົມປ້ອງກັນ ກ ຳ ລັງ, ກົມໃຫຍ່ການເມືອງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເຫັນດີຕາມການປະຕິບັດ ວິ ໄນຂອງ ປກສ ແຂວງວຽງຈັນ ຄື : ເບື້ອງພັກສ້າງບົດບັນທຶກສຶກສາ ອົ ບ ຮົມຂັ້ນໜ່ວຍພັກ, ເບື້ອງລັດ ສ້າງບົດບັນທຶກສຶກສາ ອົ ບ ຮົມກ່າວເຕືອນຂັ້ນຫ້ອງ ຕ ຳ ຫຼວດ ດັ່ງນັ້ນ, ກົມປ້ອງກັນ ກ ຳ ລັງ, ກົມໃຫຍ່ການເມືອງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຈື່ງໄດ້ ເ ຮັ ດ ໜັງສືແຈ້ງຕອບສະບັບນີ້ມາຍັງກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ