ປະຊາຊົນໄປຊື້ນ້ຳມັນເພື່ອກັກຕຸນແຕ່ກໍ່ອາດເກີດອັນ ຕ ະ ລາຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ວັນທີ 4 ພ ະ ຈິກ 2021 ຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລີ່ມອອກມາໃສ່ນ້ຳມັນ ແລະ ບາງສ່ວນແມ່ນໄດ້ຊື້ໃສ່ ກ ະ ຕຸກ ເພື່ອນຳໄປເກັບໄວ້, ເຊີ່ງພົບຫຼາຍແມ່ນນ້ຳມັນແອັດຊັງ ທັງນີ້, ປໍ້ານ້ຳມັນຫຼາຍແຫ່ງ ແມ່ນບໍ່ມີນ້ຳມັນແອັດຊັງໃຫ້ບໍລິການແກ່ ລູ ກ ຄ້າ

ຈື່ງເປັນສາ ເ ຫ ດ ໃຫ້ມີການອອກມາ ກັ ກ ຕຸ ນ ຄືພາບທີ່ເຫັນ, ແຕ່ສີ່ງທີ່ ໜ້ າ ເປັນຫ່ວງຄືການເກັບຮັກສານ້ຳມັນໄວ້ບ່ອນທີ່ປອດ ໄ ພ ຫຼືບໍ່ເພາະອາດເກີດອັນ ຕ ະ ລາຍໄດ້ ເຊັ່ນເກີດອຸບັດຕິ ເ ຫ ດ ເກີດອັກຄີ ໄ ພ ໄດ້ ຄວນລະ ວັ ງ ດ້ວຍ