ແຜ່ນດິນໄຫວຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ມື້ທາງພາກເໜືອຂອງລາວອາດເປັນສັນຍານ ເ ຕື ອ ນ ບາງຢ່າງ

ລາຍງານສະພາບການເກີດແຜ່ນ ດິ ນ ໄຫວ ໃນຄັ້ງວັນທີ 3 ພ ະ ຈິກ 2021 ເວລາ 4:09 ແລະ 4:15 ໂມງ. ລາຍງານການເກີດແຜ່ນ ດິ ນ ໄຫວ ຈາກສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຜ່ນ ດິ ນ ໄຫວແຫ່ງຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເຊີ່ງໄດ້ພົບສັນຍານການເກີດແຜ່ນ ດິ ນ ໄຫວພາຍໃນປະເທດ ລ າ ວ 2 ຄັ້ງ, ໃນບໍລິ ເ ວ ນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ລາຍລະອຽດຂອງການເກີດແຜ່ນ ດິ ນ ໄຫວມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໃນເວລາ 4:09:05 ຂອງໂມງທ້ອງຖີ່ນ ຈຸດສູນກາງ ເສັ້ນຂະໜານທີ 19.546°N ອົງສາເໜືອ ແລະ ເສັ້ນແວງທີ່ 101.324°E ອົງສາຕາເວັນອອກ, ຄວາມແຮງສັ່ນສະ ເ ທື ອ ນ ວັດແທກໄດ້ 2,9 ຣິ ກ ເຕີ, ເຊິ່ງມີຄວາມ ເ ລີ ກ ຈາກເທິງໜ້າດິນປະມານ 5 Km ຈຸດສູງກາງເກີດແຜ່ນ ດິ ນ ໄຫວຢູ່ ບ້ານນ້ຳສິບ, ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຊີ່ງຈຸດແຜ່ນ ດິ ນ ໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນໃກຈາກເທດສະບານ ເມືອງຫົງສາ ປະມານ 18 Km. ໃນເວລາ 4:15:12 ຂອງໂມງທ້ອງຖີ່ນ

ຈຸດສູນກາງ ເສັ້ນຂະໜານທີ່ 21.887°N ອົງສາເໜືອ ແລະ ເສັ້ນແວງທີ່ 101.832°E ອົງສາຕາເວັນອອກ, ຄວາມ ແ ຮ ງ ສັ່ນສະ ເ ທື ອ ນ ວັດແທກໄດ້ 3,1 ຣິ ກ ເຕີ, ເຊີງມີຄວາມ ເ ລີ ກ ຈາກເທີງ ໜ້ າ ດິນປະມານ 10 Km ຈຸດສູງກາງເກີດແຜ່ນ ດິ ນ ໄຫວຢູ່ ບ້ານແສນດາວໃຕ້, ເມືອງບຸນເໜືອ ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເຊິ່ງຈຸດແຜ່ນ ດິ ນ ໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນໃກຈາກເທດສະບານ ເມືອງບຸນເໜືອ ປະມານ 29 Km.