ຊາຍຊາວໄທມາເຮັດວຽກຢູ່ລາວພໍດີຕົກງານເລີຍຫາອາຊີບເສີມດ້ວຍການຄ້າ,ຢ,າ,ບ້,າ

ປກສ ເມືອງສີ ສັ ດ ຕ ະ ນາກ ກັກຕົວ ຄົ ນ ຕ່າງປະເທດ 1 ຄົ ນ ທີ່ບໍ່ມີເອກະສານອະນຸຍາດເຂົ້າຢູ່ລາວ ພ້ອມກວດກາພົບ ຢ , າ , ບ້ , າ 30 ເ ມັ ດ ພັທ ໂອໃດ ພິມມະຈັນ ຫົວໜ້າ ພ ະ ແນກສັນຕິບານ ກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງສີ ສັ ດ ຕ ະ ນາກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເວລາປະມານ 1:30 ໂມງ ວັນທີ 4 ພ ະ ຈິກ 2021 ໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກ ອໍາ ນາດການປົກຄອງ ບ້ານໂພນປ່າເປົ້າ ວ່າ:

ໄດ້ກວດພົບເຫັນ ຄົ ນ ຕ່າງປະເທດ 1 ຄົ ນ ພັກເຊົາ ຢູ່ຫ້ອງແຖວ ບ້ານໂພນປ່າເປົ້າ ບໍ່ມີເອ ກ ະ ສານ, ໜັງສືຜ່ານແດນ ແລະ ການອະ ນຸ ຍາດເຂົ້າ ສປປ ລາວ ເຈົ້າ ໜ້ າ ທີ່ ປກສ ເມືອງສີ ສັ ດ ຕ ະ ນາກ ຈິ່ງໄດ້ ກັ ກ ຕົວໄວ້ ເພື່ອ ກ ວ ດ ກາ ແລະ ປະສານໄປຍັງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ຜ່ານການ ກ ວ ດ ກາຈຶ່ງຮູ້ຊື່ວ່າ ທ້າວ ຈິລະພົງ ອາຍຸ 42 ປີ, ອາຊີບ ກໍ າ ມະ ກ ອ ນ, ສັນຊາດ ໄ ທ,

ປະຈຸບັນພັກເຊົາຢູ່ ບ້ານໂພນປ່າເປົ້າ ( ບໍ່ມີເອ ກ ະ ສານ ) ຢູ່ເຊົາແບບ ຂ າ ດ ການຄຸ້ມຄອງ ບໍ່ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມລະບຽບ ກົ ດ ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ຄົ ນ ຕ່າງປະເທດ, ນອກນີ້ ເວລາກວດກາຍັງພົບ ຢ , າ , ບ້ , າ ຈໍານວນ 30 ເ ມັ ດ ຢູ່ນໍາຖົງໂສ້ງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຈີ່ງໄດ້ນໍາຕົວສົ່ງ ຄ້ າ ຍ ກັ ກ ຂັ ງ ຊົ່ ວ ຄາວ ປກສ ເມືອງສີ ສັ ດ ຕ ະ ນາກ.