ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ

(ສພຊ) ວັນທີ 4 ພ ະ ຈິກ 2021, ວາລະມື້ທີສີ່ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX (ດ້ວຍຮູບແບບກອງປະຊຸມທາງໄກ) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງຄະນະປະທານຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ. ໃນວາລະຕອນເຊົ້າ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆໄດ້ສືບຕໍ່ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ດ້ວຍຄວາມຮັບ ຜິ ດ ຊອບສູງ ໃນຖານະເປັນຕົວແທນຂອງປະຊາ ຊົ ນ ບັນດາເຜົ່າ.

ພ້ອມນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກບັນດາທ່ານລັດຖະມົນ ຕີ ເປັນຕົ້ນ: ລັດຖະມົນ ຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ລັດຖະມົນ ຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະ ກ ຳ ແລະ ການຄ້າ, ລັດຖະມົນ ຕີ ກະຊວງກະສິ ກ ຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ລັດຖະມົນ ຕີ ກະຊວງ ແ ຮ ງ ງານສະຫວັດດີການ-ສັງ ຄົ ມ, ລັດຖະມົນ ຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ໃນຕອນບ່າຍ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາ ພ ະ ລັງງານ ໄ ຟ ຟ້າຂອງ ສປປລາວ (2021-2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາ ພ ະ ລັງງານ ໄ ຟ ຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 5 ປີ (2021-2025) ຈາກທ່ານລັດຖະມົນ ຕີ ກະຊວງ ພ ະ ລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ຮັບຟັງບົດປະກອບຄຳເຫັນຂອງຄະນະປະ ຈຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາ ພ ະ ລັງງານ ໄ ຟ ຟ້າຂອງ

ສປປລາວ (2021-2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາ ພ ະ ລັງງານ ໄ ຟ ຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 5 ປີ (2021-2025) ຈາກທ່ານປະທານ ກ ຳ ມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັນ ໂ ນ ໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ຮັບຟັງການຜ່ານຮ່າງມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ

ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາ ພ ະ ລັງງານ ໄ ຟ ຟ້າຂອງ ສປປ ລາວ (2021-2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາ ພ ະ ລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 5 ປີ (2021-2025) ຈາກຫົວ ໜ້ າ ກອງເລຂານຸການກອງປະຊຸມ, ຈາກນັ້ນ, ບັນດາ ສສຊ ກໍໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ເນື້ອໃນຮ່າງມະຕິດັ່ງກ່າວ.

(ຂ່າວ: ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ; ພາບ: ອານຸສອນ ພູມມີທອນ)