ສັງຄົມສົງໄສທ້າວຄຳແພງ

ທີ່ສປປລາວ ສັງຄົມສົງໄສ ຊັບສິນ ທ້າວ ຄຳແພງ ຂອງແທ້ ຫຼື ຂອງປອມ ພາຍຫຼັງຖືກ ຈັ ບ ພາຍຫລັງເຈົ້າຫນ້າທີ່ທະຫານ ໄດ້ ຈັ ບ ຕົວ ທ້າວ ຄຳແພງ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2021, ເຊິ່ງຜູ້ກ່ຽວແອບອ້າງເປັນທະຫານ ແລະ ຖືກຂໍ້ກ່າວຫາ ສໍ້ ໂກງເງິນ ເກືອບ 600 ລ້ານກີບ, ແຕ່ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະທາງໂຊຊຽວ ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສໃນຕົວຂອງທ້າວ ຄຳແພງ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທີ່ມີຄ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສາຍຄໍ, ສາຍແຂນ ແລະ ແຫວນ ຖ້າເປັນຄຳຂອງແທ້ ກໍອາດມີຫລາຍບາດ.ແຕ່ສັງຄົມສັງເກດເຫັນໃນຮູບພາບຕອນຜູ້ກ່ຽວຖືກ ຈັ ບ ນັ້ນ ວັດຖຸທີ່ມີຄ່າບໍ່ກົງກັບທີ່ຜູ້ກ່ຽວໃສ່, ໂດຍສັງເກດເຫັນສີຈືດຈາງ ແລະອາດເປັນຂອງປອມສັງຄົມ ຍັງສັງເກດຕໍ່ໄປວ່າ ຜູ້ກ່ຽວອາດອຳພາງຊັບສິນທີ່ມີຄ່າກໍເປັນໄປໄດ້, ກ່ອນ ຈັ ບ ໂຕໄດ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກໍໄດ້ເວລາພໍສົມຄວນ, ຈຶ່ງອາດເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຜູ້ກ່ຽວ ໄປຊື້ຂອງປອມມາແທນຂອງແທ້ ” ພຽງຂໍ້ສົງໄສ ” ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍມີຫລັກການວິຊາສະເພາະໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ເຊື່ອແນ່ວ່າຈະໄຂຂໍ້ສົງໄສຂອງສັງຄົມໄດ້.