ປູ່ຈັນອວຍລວຍເພິ່ນຂື້ນທີ່ທ່າວັດສົບ

ທີ່ສປປລາວ ເດືອນມັງກອນ 2022 ປູ່ຈັນອວຍລວຍ ເປັນຊື່ຂອງເພິ່ນ ປ ະ ຫວັດວຽງຈັນສະໄໜກ່ອນ ພ ະ ຍາສີໂຄດ ຕ ະ ບອງ,ສະໄໜນັ້ນໃຜມີຄວາມສາມາດມາສ້າງ ເມືອງວຽງຈັນ ຊິໃຫ້ເປັນ ພ ະ ຍາຄອງເມືອງ, ປູ່ຈັນໄປຫາປາລະຈັບລູກ ພ ະ ຍານາກໄດ້, ພ ະ ຍານາກໄປຂໍລູກຄືນ ແລ້ວປູ່ຈັນເລິຍວ່າມີຂໍ້ແມ້ມາແລກປ່ຽນກັນ ປູ່ຈັນເປັນ ປ ະ ຊາຊົນທຳມະດາເພີ່ນຂໍໃຫ້ເປັນ ພ ະ ຍາຄອງເມືອງຈັນທະບູລີແລະຂໍຊັບສົມບັດຂອງ ພ ະ ຍານາກຫລາຍຢ່າງ, ໃຜຢາກມີໂຊກມີລາບມາຂໍພອນເພິ່ນໄດ້ເດີ, ເພິ່ນຂື້ນທີ່ທ່າວັດສົບ, ເມືອງສີ ສັ ດ ຕ ະ ນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເພິ່ນຕັ້ງຂື້ນມາໂພ້ດ ສັ ດ ມະນຸດຜູ້ທຸກຍາກ ໃຜມີໂຊກມີລາບກະບູລະນະຮັກສາວັດເພິ່ນຕັ້ງຂື້ນມາໂພ້ດຄົນເມືອງສີ ສັ ດ ຕ ະ ນາກ