ໂສມໜ້າຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດລົດຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆ

ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດລົດຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆແລະລົດຍີ່ຫໍ້ໃດເປັນລົດໃນດວງໃຈຂອງທ່ານ