ແຮງງານຈາກສປປລາວກັບມາເຮັດວຽກຢູ່ໄທແລ້ວ

ແຮງງານສປປລາວຫຼາຍແສນຄົນກໍາລັງເດິນທາງກັບໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທແລ້ວ