ໂຈະການຮຽນການສອນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເໝືອນເດີມ

ແຈ້ງການຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ສີຶບຕໍ່ໂຈະການຮຽນ-ການສອນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ວັນນີ້ 4 ມິຖຸນາ 2021, ຄະນະສະເພາະກິດກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 505/ສສກ ວ່າດ້ວຍການສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີມາດຕະການປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄລຍະວັນທີ 5-19 ມິຖຸນາ 2021 ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.”