ໂຮງງານຕັດຫຍີບຕ້ອງການພະນັກງານເຂົ້າເຮັດວຽກຈໍານວນຫຼາຍພັນຄົນ

ໂຮງງານຕັດຫຍີບຕ້ອງການພະນັກງານເຂົ້າເຮັດວຽກຈໍານວນຫຼາຍພັນຄົນ ເຫັນຄົນງານເຮັດວຽກຢູ່ຫັ້ນວ່າ ໄດ້ເງີນດີຢູ່ ເພາະໃນຊ່ວງວິກິດແບບນີ້ ຄ່ອນຂ້າງຫາວຽກຍາກ ບາງຄົນແມ່ນຕົກງານອີກຊ້ຳ ດີທີ່ມີໂຮງງານແຫ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ ມາເດີ້ໃຜວ່າງງານນະ ເພີ່ນຍັງຮັບຫລາຍຢູ່ ຂໍແຕ່ດຸຫມັ້ນໃນການເຮັດວຽກ ແມ່ນເພີ່ນຮັບຢູ່