ມື້ນີ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນ +56 ຄົນ

ລາຍງານ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃໝ່ ໃນ ສປປ ລາວ ປະຈຳວັນທີ 5 ກັນຍາ 2021 ມີ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃໝ່ທັງໝົດ +172 ຄົນ ( ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນ +56 ຄົນ).

* ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 6 ຄົນ (ຄົນໃນຄອບຄົວດຽວກັນ):

– ເພດຊາຍ ອາຍຸ 24 ປີ, ບ້ານ ຫາດຊາຍຂາວ,​ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ອາຊີບ ພະນັກງານທະຫານ (ໂພນເຄັງ), ຄົນໃນຄອບຄົວ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ, ສັ ກ ຢ າ ວັ ກ ຊີ ນ ຄົບ 2 ເຂັມ

– ເພດຊາຍ , ອາຍຸ 52 ປີ, ບ້ານ ຫາດຊາຍຂາວ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ

ອາຊີບ: ພະນັກງານທະຫານ (ໂພນເຄັງ), ຄົນໃນຄອບຄົວ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ , ໄດ້ ສັ ກ ຢ າ ວັ ນ ຊີ ນ 2 ເຂັມ, ພະຍາດປະຈຳໂຕ: ເບົາຫວານ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ

– ເພດຍິງ, ອາຍຸ 19 ປີ, ບ້ານຫາດຊາຍຂາວ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ,​ ອາຊີບ ຂາຍເຄື່ອງ On line, ຄົນໃນຄອບຄົວ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ, ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ ສັ ກ ຢ າ ວັ ນ ຊີ ນ

– ເພດຊາຍ, ເດັກອາຍຸ 8 ເດືອນ ບ້ານຫາດຊາຍຂາວ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ຄົນໃນຄອບຄົວ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ, ມີອາການວັນທີ 2/9: ໄຂ້, ນ້ຳມູກຍ້ອຍ

– ເພດຍິງ , ອາຍຸ 52 ປີ ບ້ານຫາດຊາຍຂາວ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ

ອາຊີບ: ພະນັກງານທະຫານ (ໂພນເຄັງ), ຄົນໃນຄອບຄົວ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ, ພະຍາດປະຈຳໂຕ: ເບົາຫວານ, ໄດ້ ສັ ກ ຢ າ ວັ ນ ຊີ ນ 2 ເຂັມ
– ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 18 ປີ, ບ້ານຫາດຊາຍຂາວ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ

ອາຊີບ ນັກຮຽນ, ຄົນໃນຄອບຄົວ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ, ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ, ສັ ກ ຢ າ ວັ ກ ຊີ ນ 2 ເຂັມ

– ສະຖານທີ່ສ່ຽງ ທີ່ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໄດ້ເດີນທາງໄປໃນນະຄອນຫຼວງ:

*ວັນທີ 31/8:

– ຮ້ານມ່າລ່າ ແຖວຊ້າງເຜືອກ

– ຮ້ານ ຕັ ດ ຜົມຕໍ່ໜ້າບໍລິສັດ ສະກາຍ

– ວັດທ່າແຂກ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ

– ຮ້ານເສີມສວຍ ດອນນົກຂຸ້ມ

* ວັນທີ 1/9:

– ຕະຫຼາດໜອງໄຮ

*ວັນທີ 2/9:

– ຮ້ານ J – m a r k ສາຂາທາດຫຼວງ

– ຮ້ານ 365 ຢູ່ຫຼັກ 8

*ວັນທີ 3/9:

-ຮ້ານອາຫານ ຊັ້ນ 6 ຢູ່ໄອເຕັກ

2. ສະຫວັນນະເຂດ 21 ຄົນ (ຍັງບໍ່ມີລາຍລະອຽດ)

3. ຄໍາມ່ວນ 7 ຄົນ: ທັງໝົດແມ່ນ ພະນັກງານ ປກສ ຢູ່ຄ້າຍຄຸມຂັງ, ບ້ານຄຳຂີ້ໄກ່.

4. ຫຼວງນໍ້າທາ 5 ຄົນ (ຍັງບໍ່ມີລາຍລະອຽດ)

5. ສາລະວັນ 2​ ຄົນ:​ ຄົນໃນຄອບຄົວດຽວກັນ (ຜົວ ແລະ ເມຍ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ເປັນພະນັກງານທັງສອງຄົນ)

6. ບໍ່ແກ້ວ 2 ຄົນ: ບ້ານຂຸນບົງ ມີປະຫວັດພົວພັນ ກັບບ້ານໃໝ່ສີເມືອງງາມ

7. ຈໍາປາສັກ 13 ຄົນ (ຍັງບໍ່ມີລາຍລະອຽດ)

ປັດຈຸບັນ, ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃໝ່ທັງໝົດ ໄດ້ເຂົ້ານອນແຍກປ່ຽວ ແລະ ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວທີ່ ຖື ກ ກຳນົດໄວ້.

ຂໍ້ມູນ: ສູນຂ່າວສານການ ແ ພ ດ ສຸ ຂ ະ ສຶກສາ