ເກັບກູ້ທ້ອນໂຮມໄມ້ຢືນຕາຍຈົມນ້ຳອ່າງເກັບນ້ຳເຊກະໝານI

ທ່ານ ທະນູໄຊ ບັນຊາລິດ ຄະນະ ປ ະ ຈຳ ພັກແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງອັດ ຕ ະ ປືຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານເສດຖະກິດ ພ້ອມຄະນະ ລົງ ຕິ ດ ຕາມແລະ ຊຸກຍູ້ການເກັບກູ້ທ້ອນໂຮມໄມ້ຢືນ ຕ າ ຍ ແລະ ຈົມນ້ຳ ໃນອ່າງເກັບນ້ຳເຊກະໝານ I ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດ ຕ ະ ປື ໃນວັນທີ 24 ທັນວາ 2021 ໂດຍມີທ່ານ ຄຳຫວັນ ຈັນທະໂຄດ ຄະນະ ປ ະ ຈຳ ພັກແຂວງ ປ ະ ທານກວດກາພັກ – ລັດແຂວງ ແລະ ພ ະ ແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮ່ວມ ຕິ ດ ຕາມ. ທ່ານ ບຸນລິດ ສີຫາລາດ ວິຊາການຂະແໜງປ່າໄມ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບວິຊາການຄຸ້ມຄອງສະໜາມ I ແລະ ສະໜາມ II ທີ່ ຕິ ດ ຕາມກອງກົນຈັກຂຸດຄົ້ນໄມ້ຢືນ ຕ າ ຍລາຍງານສະພາບການຂຸດຄົ້ນ ເກັບກູ້ທ້ອນໂຮມໄມ້ຢືນ ຕ າ ຍ ແລະ ຈົມນ້ຳ ໃນອ່າງເກັບນ້ຳເຊກະໝານ I ຕໍ່ຄະນະ ປ ະ ຈຳ ພັກແຂວງ ທີ່ລົງ ຕິ ດ ຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວ່າ: ເຈົ້າແຂວງອັດ ຕ ະ ປື ໃດ້ອອກຂໍ້ ຕົ ກ ລົງຂຸດຄົ້ນໄມ້ ເກັບກູ້ທ້ອນໂຮມໄມ້ຢືນ ຕ າ ຍ ແລະ ຈົມນ້ຳໃນເຂດນ້ຳຖ້ວມຂອບເຂດອ່າງເກັບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກະໝານ I ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດ ຕ ະ ປື ແມ່ນ ໃດ້ເລີ່ມລົງມືຈັດຕັ້ງ ປ ະ ຕິບັດການຂຸດຄົ້ນແຕ່ວັນທີ 26 ພ ະ ຈິກ 2021 ອີງຕາມການ ສຳ ຫຼວດ ແລະ ໃດ້ຮັບອະນຸດຍາດຂຸດຄົ້ນຮອດ ປີ 2025 ແມ່ນ 200.000 ແມັດກ້ອນ ໃນເນື້ອທີ່ 14.161,72 ເຮັກຕາ.