ນ້ຳຖ້ວມຂັງຢູ່ຫົນທາງອີກແລ້ວນັບແຕ່ທາງນີ້ສ້າງແລ້ວ

ນໍ້າຖ້ວມທາງ ເລກ 10 ກາຍເປັນບັນຫາຊໍ້າເຮື້ອ ນັບແຕ່ ທາງນີ້ ສ້າງແລ້ວ ປະຊາຊົນບ້ານໂນນສະອາດ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລາຍງານວ່າ ຝົນຕົກປະມານ 10-20 ນາທີ ກໍ່ຈະພົບບັນຫາ ນໍ້າຖ້ວມຂັງ ເຕັມຫົນທາງ ທຸກຄັ້ງ ແລະ ເປັນແບບນີ້ມາຫຼາຍປີແລ້ວ.

ຄລິບນີ້ ແມ່ນ ຖ້ວມແລງວັນທີ 5/6/2021, ເປັນຝົນຕົກໜັກ ຮອບທໍາອິດຂອງປີນີ້. ຂໍໃຫ້ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງຊ່ວຍກວດກາຄືນດ້ວຍ.