ກຸ້ງຝອຍຫຼາຍລ້ານໂຕພັດເຂົ້າຊາຍຫາດຂອງປະເທດຟິລິປິນ

ເກີດເຫດ ກຸ້ງຝອຍ ຫຼາຍລ້ານໂຕ ຖືກຄື້ນທະເລ ພັດເຂົ້າຊາຍຫາດ ຢູ່ທາງພາກກາງ ຂອງປະເທດຟິລິປິນ ໃນວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2021 ໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດວ່າ ເປັນຫຍັງ ຝູງກຸ້ງເຫຼົ້ານີ້ ຈຶ່ງມາໂຮມໂຕກັນ ແລະ ຖືກພັດເຂົ້າຝັງແບບນີ້.