ຢຶ ດ ພາຫະນະນໍາເຂົ້າແບບບໍ່ ຖື ກ ຕ້ອງຈໍານວນ 9 ຄັນ

ຂະແໜງສືບສວນສອບສວນ ແລະ ປາບປາມການ ລັ ກ ລ ອ ບ ສິນຄ້າໜີພາສີ, ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ l ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ໃຫ້ຮູ້ໃນວັນທີ 4 ສິງຫາ 2021 ນີ້ວ່າ: ໄລຍະເດືອນ ພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນ ກໍລະກົດ 2021 ຜ່ານມາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ l ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ໄດ້ ຢຶດພາຫະນະນໍາເຂົ້າແບບບໍ່ ຖື ກ ຕ້ອງ ຢູ່ດ່ານພາສີຊາຍແດນ ແລະ ນອກດ່ານພາສີຊາຍແດນ ຈໍານວນ 9 ຄັນ, ໃນນັ້ນ ມີລົດບັນທຸກ 6 ລໍ້ຍີ່ຫໍ້ DONG FENG ສີຟ້າ, ລົດບັນທຸກ 6 ລໍ້ ຍີ່ຫໍ້ I SU ZU ສີຂາວ, ລົດເກັງຍີ່ຫໍ້ TO YO TA CAM RY ສີດໍາ,

ລົດເກັງຍີ່ຫໍ້ TO YO TA CO ROL LA ສີຂາວ (ທັງ 4 ຄັນ ແມ່ນຢຶດຈາກຄົນຈີນ), ລົດຈິບຍີ່ຫໍ້ TO YO TA LAND CRUI SER ສີຂາວ, ລົດຈິບ ຍີ່ຫໍ້ HYUN DAI SAN TA FE ສີດໍາ, ລົດຈິບຍີ່ຫໍ້ HON DA CR -V ສີຂາວ, ລົດຈິບຍີ່ຫໍ້ TO YO TA LE XUS ສີຂາວ ແລະ ລົດເກັງຍີ່ຫໍ້ BEN Z ສີປອນ (ບໍ່ຮູ້ເຈົ້າຂອງ). ພາຍຫລັງທີ່ຢຶດມາແລ້ວ, ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ l ກໍໄດ້ປະກາດແຈ້ງການຫາເຈົ້າຂອງພາຫະນະ ໃຫ້ເຂົ້າມາພົວພັນເອົາແຕ່ບໍ່ເຫັນເຈົ້າຂອງພາຫະນະມາພົວພັນ. ສະນັ້ນ, ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງຄືນ ເຖິງເຈົ້າຂອງລົດຈຳນວນດັ່ງກ່າວ

ໃຫ້ເຂົ້າມາພົວພັນນໍາຂະແໜງສືບສວນສອບສວນ ແລະ ປາບປາມ ການ ລັ ກ ລອບສິນຄ້າໜີພາສີ ປະຈໍາກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ l ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ສາມແຍກ ບ້ານນາເຕີຍ ເມືອງຫລວງ ນໍ້າທາ ນັບແຕ່ວັນທີ 6 ສິງຫາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ(ກໍານົດເວລາ 21 ວັນ) ໃນໂມງລັດຖະການ, ຖ້າຫາກກາຍເວລາກໍານົດ ພາຫະນະຈະຕົກເປັນຂອງລັດ ແລະ ຖືກດໍາເນີນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ຖ້າຫາກທ່ານໃດເປັນເຈົ້າຂອງລົດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຖືເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາພົວພັນ, ເຊິ່ງປະກອບມີ: ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ຫລື PASS PORT, ເອກະສານຊື້-ຂາຍ, ເອກະສານຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບພາຫະນະ ແລະ ໃບມອບສິດ.