ຈາກຄົນຂາຍເຂົ້າ ປຸ້ ນ ແຄມທາງກາຍມາເປັນເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມທີ່ມີຊື່ສຽງ

ທຸກຄົນເກີດມາລ້ວນມີພື້ນຖານຊີວິດທີ່ ແ ຕ ກ ຕ່າງກັນ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າອະນາຄົດຂອງຕົນເອງຈະເປັນແນວໃດ, ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາເລືອກເກີດບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເຮົາສາມາດເລືອກທີ່ຈະເປັນ ເລືອກທີ່ຈະປະສົບ ຄວາມສໍາເລັດໄດ້ ພຽງທ່ານມີຄວາມມານະອົດທົນ, ບໍ່ທໍ້ຖອຍ, ມີໃຈສູ້, ຝ່າ ຟັ ນ ທຸກອຸປະສັກທີ່ເຂົ້າມາ ແລ້ວທ່ານຈະໄປຮອດເປົ້າໝາຍໄດ້ ຄືກັບທ່ານ ປະກາສິດ ຈັນທະປັນຍາ ຜູ້ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນລົງມືເຮັດທຸລະກິດຈາກອາຊີບທໍາມະດາ ພຽງຂາຍເຂົ້າປຸ້ນແຄມທາງ ສູ້ສຸດຊີວິດຈົນກາຍເປັນເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມທີ່ມີຊື່ສຽງ. ທ່ານ ປະກາສິດ ຈັນທະປັນຍາ ເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມຈັນທະປັນຍາ ທັງເປັນປະທານສະມາຄົມໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຜີຍກ່ຽວກັບຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນວ່າ: ຕົນເອງຮຽນຈົບວິຊາຊີບສາຍສາຂາເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊິ່ງຫຼັງຮຽນຈົບກໍ ຖື ກ ສັບຊ້ອນໄປເປັນພະນັກງານສາຍຮູບເງົາ ແລະ ນີ້ກໍເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄວາມຄິດໃນການກ້າວມາເປັນນັກທຸລະກິດ ແທນທີ່ຈະເປັນພະນັກງານຫ້ອງການ ບວກກັບຄໍາເວົ້າຈາກພີ່ນ້ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຄິດຄືນເລືອກທາງເດີນຊີວິດຂອງຕົວເອງໃໝ່ ວ່າຈະເປັນພະນັກງານລັດນັ່ງຫ້ອງການ ຫຼື ອອກມາເປັນພໍ່ຄ້າຫາເງິນມື້ ແຕ່ທັງໝົດນີ້ກໍຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດບາງຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງ ໜັ ກ ໃຈ ເນື່ອງຈາກຕົນເອງສ້າງຄອບຄົວມີລູກແລ້ວ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຈະອອກມາເປັນພໍ່ຄ້າ ຫຼື ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວມັນກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ.

ຫຼັງຈາກຕັດສິນໃຈ ທ່ານ ປະກາສິດ ເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດທໍາອິດຂອງຕົນເອງ ໃນປີ 1984 ດ້ວຍການຂາຍເຂົ້າ ປຸ້ ນ ນໍ້າແຈ່ວຢູ່ແຄມທາງຮ່ວມກັບເມຍ ເຊິ່ງຊີວິດປະຈໍາວັນໃນຕອນນັ້ນ ກໍຄືການຕົ້ມນ້ຳເຂົ້າ ປຸ້ ນ ເພື່ອໃຫ້ເມຍຂາຍຢູ່ແຄມທາງ ສ່ວນຕົນເອງກໍໄດ້ກັບເຂົ້າໄປເບິ່ງລູກ ແລະ ມ້ຽນເຮືອນຖ້າເມຍຂາຍເຂົ້າປຸ້ນແລ້ວ ເພື່ອຈະໄດ້ກັບເຂົ້າມາກິນເຂົ້າທ່ຽງຮ່ວມກັນ. ວັດຖຸດິບຫຼັກໃນການຂາຍເຂົ້າປຸ້ນໃນຕອນນັ້ນແມ່ນ ປ າ ແ ດ ກ ເຊິ່ງຫຼັງລົງມືຂາຍເຂົ້າ ປຸ້ ນ ໄປ 1 ເດືອນ ກໍບໍ່ມີຫຍັງເພີ່ມຂຶ້ນມາ ເງິນທຸກກີບທີ່ລົງທຶນໄປຍັງຄືເກົ່າບໍ່ເຫັນກໍາໄລ ໄດ້ພຽງທຶນຄືນເທົ່ານັ້ນ, ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈ ຢຸ ດ ເ ຊົ າ ແລະ ປ່ຽນອາຊີບໃໝ່. ທ່ານ ປະກາສິດ ຈັນທະປັນຍາ ເຜີຍອີກວ່າ: ຫຼັງ ຢຸ ດ ເ ຊົ າ ການຂາຍເຂົ້າ ປຸ້ ນ ກໍປ່ຽນອາຊີບໃໝ່ມາເລື້ອຍໆທັງເປັນພະນັກງານແລ່ນຊິບປິ້ງ, ຈາກນັ້ນມາເປີດຮ້ານຄ້າຊີ້ນຳ ເຊິ່ງຈຸດນີ້ເຮັດໃຫ້ຫາເງິນໄດ້ ກ້ ອ ນ ໃ ຫ ຍ່ ຈາກທີ່ອົດຢາກ ບໍ່ເຄີຍກິນຂອງແຊບ ກໍໄດ້ຂອງກິນດີໆມາຮອດທ້ອງ, ພ້ອມສ້າງກໍາລັງໃຈໃຫ້ຕົນ ແລະ ເມຍໃນການຫາເງິນສູ້ຊີວິດຕໍ່. ຕົກມາໃນປີ 1985 ກໍໄດ້ປ່ຽນໄປຂາຍຄຳຢູ່ຕະຫຼາດເຊົ້າ ເຊິ່ງເປັນຮ້ານຂອງພໍ່ເຖົ້າ ໂດຍມີໜ້າທີ່ໄປເຝົ້າຮ້ານ ໄປຂາຍຄໍາໃຫ້ເພິ່ນ. ໃນໄລຍະທີ່ເປັນພໍ່ຄ້າຂາຍຄຳນັ້ນ ເນື່ອງດ້ວຍບໍ່ມີບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນການຂາຍຄຳ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົນເອງ ຖື ກ ຕົ້ ມ , ຖື ກ ຕົ ວ ະ ຫຼາຍຮູບແບບ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບຮ້ານຄຳ ກໍເຫັນຊ່ອງທາງໃໝ່ກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກິດໂຮງແຮມ ແຕ່ໃນຄວາມຄິດທຳອິດແມ່ນຢາກເຮັດພຽງແຕ່ເຮືອນພັກ ເພາະດ້ວຍການສອບຖາມຈາກພີ່ນ້ອງທີ່ໄດ້ເຮັດເຮືອນພັກມາກ່ອນໜ້ານີ້ ເຫັນວ່າມີແຂກເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການດີ ກໍເລີຍໄດ້ມີຄວາມຄິດທີ່ຈະເລີ່ມເຮັດໃນໄລຍະປີ 1997 – 1998.

ຕົກມາໄລຍະປີ 2000 ເລີ່ມມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງໄດ້ເຮັດທີ່ພັກເປັນເຮືອນພັກ ( Guest house ), ຈົນມາຮອດປີ 2002 – 2003 ກໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດປ່ຽນເປັນ ໂຮງແຮມຈັນທະປັນຍາ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ສຳເລັດໃນປີ 2006. ທ່ານ ປະກາສິດ ຈັນທະປັນຍາ ຍັງບອກອີກວ່າ: ກ່ອນຈະມາເຖິງຈຸດນີ້ໄດ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ໄດ້ລົ້ມລຸກ ຄຸ ກ ຄ າ ນ ຜ່ານຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍໆຢ່າງ ກ່ອນຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມີຖານະຂຶ້ນມາ. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ຜ່ານເລື່ອງລາວຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະກິນເຝີຖ້ວຍດຽວກັນກັບເມຍ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນທີ່ເວົ້າໃຫ້ວ່າບໍ່ຮັກໝູ່ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ທ່ານຕັ້ງໃຈໃນການສ້າງຕົນເອງໃຫ້ມີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ທ່ານ ປະກາສິດ ຍອມທີ່ຈະ ຕັ ດ ທາງໂລກ ແລະ ຕັ້ງໃຈຫາເງິນເພື່ອໃຫ້ຄອບຄົວມີຢູ່ມີກິນ. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານ ປະກາສິດ ຈັນທະປັນຍາ ກໍໄດ້ຝາກບອກກັບທຸກຄົນທີ່ໄດ້ອ່ານບົດນີ້ວ່າ: ທຸກບັນຫາມີທາງແກ້ ແລະ ກໍມີທາງອອກ ພຽງແຕ່ຄ່ອຍໆແກ້ບັນຫາ ເພາະບັນຫາມັນບໍ່ສາມາດແກ້ມື້ນີ້ມື້ອື່ນໄດ້ ທຸກຢ່າງລ້ວນແຕ່ໃຊ້ເວລາ ເຊັ່ນດຽວກັບ ຂ້ າ ພະເຈົ້າເອງກໍໄດ້ໃຊ້ເວລາກ່ອນທີ່ຈະມາເຖິງຈຸດນີ້ໄດ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ພະຍາຍາມສູ້ສຸດຊີວິດ ຢຶດເອົາ “ ອ ” ອົດທົນ ແລະ ຖືຄະຕິ “ ເກົ້າອົດ ເກົ້າເຍື້ອນ ຫາກຊິໄດ້ທ່ອນຄຳ ” ມາສະເໝີ. ພ້ອມນີ້, ການປະຢັດກໍເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທຸກຄົນຄວນປະຕິບັດ ແລະ ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການບອກ ກໍຄືການທີ່ເຮົາເຮັດວຽກບໍ່ຄວນເຮັດວຽກ ໜ້ າ ດ ຽ ວ ແຕ່ຕ້ອງມີວຽກອື່ນທີ່ ສຳ ຮ ອ ງ ໄວ້ ເມື່ອເວລາມີບັນຫາກໍຈະໄດ້ມີອັນໜຶ່ງ ຄ້ຳ ຈູ ນ ເຮົາໄດ້ ເຊັ່ນກັບ ໄມ້ຄ້ຳກ້ວຍ ກ້ວຍຄ້ຳໄມ້.