ມູນເຫດທີ່ມາຂອງການເຮັດບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ

I. ຈຸດປະສົງ:

1.) ເພື່ອບູຊາເທບພະເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນ ທີ່ມີບຸນຄຸນຕໍ່ທຸກໆຊີວິດ.

2.) ເພື່ອອຸດທິດແຜ່ຜົນບຸນ ໃຫ້ແກ່ສັບພະສັດທັງຫລາຍ ທີ່ມີຍາດ ແລະ ບໍ່ມີຍາດ ຫຼື​ ເປັນການ​ເຮັດບຸນ​ໃຫ້​ຜີ​ເຜດ…(ເຮັດບຸນໃຫ້​ເຜດ)

3.) ເປັນເທດສະການເຮັດບຸນອຸທິດຫາບັນພະບຸຣຸດ ຕາມ​ຮີດ 12 ຂອງ​ປະ​ເພນີ ​ລ າ ວ​ ເຮົາ.

II. ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ: ບຸນ​ຫໍ່​ເຂົ້າປະດັບດິນ ອາດມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາຢູ່ 3 ປະການ ຄື:

1.) ປະເພນີອັນນີ້ສືບເນື່ອງຈາກຮີດຄອງຂອງພາມ ​ເປັນ​ການ​ເຮັດ​ພິທິກັມ ເພື່ອໃຫ້ ຜີ​ເຜດ ມາຮັບເອົາ ຕາມຄວາມເຊື່ອຖືຂອງຄົນບູຮານ ກ່ອນການນັບຖືພຣະພຸດທະສາສະໜາ ​ເອີ້ນວ່າຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ.

​ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ ມີພາມຄອບຄົວໜື່ງ ມີລູກຊາຍຄົນດຽວ ພໍ່ແມ່ຮັກເໝືອນແກ້ວຕາດວງໃຈ ເມື່ອລູກຊາຍ ອາຍຸ 16 ປີ ກໍມາ ຕ າ ຍ ຈາກ​ໄປ, ພໍ່ແມ່ໂສກເສົ້າ ເ ສ ຍ ໃຈຫຼາຍ ກິນບໍ່ໄດ້ນອນບໍ່ຫຼັບ ເພາະຄິດຮອດລູກ ຫຼັງຈາກ ຕ າ ຍ ແລ້ວກໍນຳໄປຝັງໄວ້ທີ່ ປ່ າ ຊ້ າ ປູກເຮືອນໃຫ້ຫຼັງໜື່ງພ້ອມທັງເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທີ່ຢູ່ທີ່ນອນຄົບ, ແລ້ວແຕ່ງຄົນໃຊ້ ໄປສົ່ງເຂົ້າທຸກໆ​ວັນ ຢູ່ມາວັນໜື່ງຝົນຕົກ ແ ຮ ງ ນໍ້າຫຼາຍ ຄົນໃຊ້ ຂ້າມໄປສົ່ງເຂົ້າບໍ່ໄດ້ ເລີຍກັບມາເຫັນພິກຂຸ ໄປບິນທະບາດ ຈິ່ງເອົາເຂົ້າໃສ່ບາດແລ້ວອຸທິດສ່ວນບຸນໄປໃຫ້ລູກຊາຍຂອງພາມ

ໃນຄືນວັນນັ້ນ ພາມຜູ້ເປັນພໍ່ ຝັນເຫັນລູກຊາຍມາບອກວ່າ ຕັ້ງແຕ່ລູກ ຕ າ ຍ ໄປກໍ່ໄດ້ມາກິນເຂົ້າແຕ່ມື້ວານນີ້ເທົ່ານັ້ນ ພາມຕື່ນຂື້ນນຶກປະຫຼາດໃຈ ໃນຄວາມຝັນນັ້ນ ຈຶ່ງ​ເອີ້ນຄົນໃຊ້ນັ້ນມາຖາມວ່າ ຂ້ າ ພະ​ເຈົ້າໃຫ້ໄປສົ່ງເຂົ້າໃຫ້ລູກຊາຍຢູ່ໃນປ່າຊ້າ ​ເຈົ້າໄດ້ໄປທຸກມື້ ບໍ່? ຄົນໃຊ້ກໍຕອບວ່າໄປທຸກມື້ ເວັ້ນໄວ້ແຕ່ມື້ວານນີ້ ​ໄປບໍ່ໄດ້ ເພາະຝົນຕົກ ແ ຮ ງ ນໍ້າຫຼາຍ ຂ້າມໄປສົ່ງເຂົ້າບໍ່ໄດ້ ຂ້ າ ນ້ອຍກັບມາພົບພິກຂຸໄປບິນທະບາດ ຂ້ າ ນ້ອຍຈິ່ງໄດ້ເອົາເຂົ້າໃສ່ບາດໃຫ້ພິກຂຸ ແລ້ວອຸທິດສ່ວນບຸນກຸສົນ ໄປໃຫ້ລູກຊາຍຂອງທ່ານ ເມື່ອພາມໄດ້ຟັງຄົນໃຊ້ຕອບ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ກໍນຶກປະຫຼາດ​ໃນໃຈ ຈຶ່ງເຂົ້າໄປເຝົ້າພຣະພຸດທະເຈົ້າ ຂາບທູນເລື່ອງນັ້ນໃຫ້ຊົງຊາບ

ພຣະພຸດທະເຈົ້າກໍໄດ້ຕັດເທດສະນາແກ່ພາມວ່າ ທ່ານພາມເຮັດຢ່າງນີ້ບໍ່​ແມ່ນ​ແນວທາງ​ທີ່ ຖື ກ ຕ້ອງ ເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານຟັງ ຜູ້ມີສັດທາຢາກຈະອະນຸເຄາະແກ່​ເຜດ ທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ ໃຫ້ທຳບຸນຖວາຍທານແກ່ພຣະສົງຜູ້ມີສິນ ມີກັນລະຍານະທັມ ແລ້ວອຸທິດສ່ວນບຸນໄປໃຫ້ຜູ້ ຕ າ ຍ ໄປ ຍ່ອມໄດ້ຮັບ ຜົນທານນັ້ນເໝືອນດັ່ງຄົນໃຊ້ຂອງທ່ານ ທີ່ເອົາເຂົ້າໃສ່ບາດໃຫ້ພຣະສົງແລ້ວອຸທິດສ່ວນບຸນໄປໃຫ້ລູກຂອງທ່ານ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບປະທານອາຫານ ເຊິ່ງປະກົດໃນຄວາມຝັນຂອງທ່ານນັ້ນ ເມື່ອພາມໃດ້ຟັງແລ້ວກໍເຂົ້າໃຈ ເກີດສັດທາ ເຫຼື່ອມໃສ ສະແດງຕົນເປັນພຸດທະມາມະກະ ນັບຖືພຣະພຸດທະສາສະໜາຕະຫລອດຊີວິດ.

2.) ການເຮັດບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບ​ດິນ​ນີ້ ມີມູນເຫດເກີດຈາກຄວາມເຊື່ອຕາມນິທານທັມມະບົດວ່າ: ຍາດພີ່ນ້ອງ ຂອງພະເຈົ້າພິມພິສານໄດ້ ສໍ້ ໂ ກ ງ ເ ງີ ນ ວັດຂອງສົງຕ່າງໆໄປເປັນຂອງຕົນ ໃນສະໄໝພຣະກັດສະປະພຸດທະເຈົ້າ ພວກອະດີດຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພຣະເຈົ້າພີມພິສານເຫຼົ່ານັ້ນ ຄັນ ຕ າ ຍ ໄປແລ້ວໄດ້ໄປເກີດເປັນເຜດ.

​​ເປັນເ​ຜດໃນນະຮົກຕະຫຼອດພຸດທະນິລັນດອນ ເມື່ອພຣະເຈົ້າພີມພິສານ ຖວາຍທານແດ່ພຣະສະມະນະ ໂຄດົມພຣະພຸດທະເຈົ້າ ໃນພັດທະກັບນີ້ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຢາດນໍ້າອຸທິດສ່ວນກຸສົນໄປໃຫ້ແກ່ພວກຍາດເຫຼົ່ານັ້ນ ພໍຕົກເຖີງກາງ ຄືນມາພວກເຜດ ຍາດພີ່ນ້ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ມາສົ່ງສຽງຮ້ອງຄວນຄາງ, ອາໄລທຸກຂະເວທະນາ ແລະ ສະແດງ ຮ່າງອັນເປັນ ຕ າ ຢ້ າ ນ ໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າພີມພິສຣານ​ຫັນ, ພໍມື້ເຊົ້າວັນໃໝ່ຂື້ນມາພຣະ​ເຈົ້າ​ພິມ​ພິສານ ກໍ່ສະເດັດໄປຖາມ ພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ​ເຖິງ​​ເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ພຣະພຸດທະອົງກໍ່ຊົງໄດ້ເລົ່າເລື່ອງລາວ

ທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ໄດ້ຊົງຊາບ ພຣະເຈົ້າພິມພິສານຈິ່ງໄດ້ເຮັດບຸນຖວາຍທານອີກ ແລ້ວ​ໄດ້ຢາດນໍ້າ ແລະ ອຸທິດສ່ວນບຸນກຸສົນໄປໃຫ້ ບັນດາຍາດ​ພີ່ນ້ອງ ເມື່ອພວກ​ເຂົາໄດ້ຮັບສ່ວນບຸນກຸສົນຕາມການເອີ້ນມາແລ້ວນັ້ນ ພວກ​ເຜດກໍໄດ້ມາປະກົດຕົນ ໃຫ້ພຣະເຈົ້າພິມພິສານເຫັນ ແລະ ຊາບວ່າທຸກທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບນັ້ນໄດ້ທຸເລົາເບົາບາງລົງແລ້ວ ເພາະການອຸທິດ ສ່ວນບຸນກຸສົນຂອງພຣະ​ເຈົ້າ​ພິມ​ພິສານນັ້ນແລ ດັ່ງນັ້ນພຸດທະສາສະນິກະຊົນລາວຈິ່ງຖືເອົາມູນເຫດນີ້ ເຮັດບຸນ ຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ນັບແຕ່ມື້ນັ້ນ ຕິ ດ ຕໍ່ກັນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

3.) ການເຮັດບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນເປັນອີກປະເພນີໜື່ງໃນຮີດສີບສອງທີ່ນິຍົມກັນເຮັດໃນມື້ແຮມສິບສີ່ຄໍ່າ ເດືອນ 9 ເຊິ່ງບັນພະບຸຣຸດລາວເຮົາໄດ້ປະຕິບັດສືບກັນມາເປັນເວລາຍາວນານ,ຈົນກາຍເປັນຮີດຄອງປະເພນີແລະວັດທະນາທັມອັນ​ດີງາມ​ຂອງ​ຊາດ.

ກ່ຽວກັບບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນຂອງຄົນບູຮານທີ່ໄດ້ປະຕິບັດກັນມາຈົນເຖິ່ງປັດຈຸບັນນີ້ ກ່ອນມີການທຳບຸນ ປະຊາຊົນກໍມີການຫ້າງຫາກະກຽມເຄື່ອງໄທຍະທານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນວ່າ ຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມເຂົ້າໜົມ ແລະ ວັດຖຸໄທຍະທານ ອື່ນໆໄວ້ພ້ອມ, ເຂົ້າຕົ້ມເຂົ້າໜົມເຫຼົ່ານັ້ນຈະແບ່ງອອກເປັນສ່ວນໆ ຄື: ສ່ວນໜື່ງແບ່ງໄວ້ ຮັບປະທານພາຍໃນຄອບ ຄົວ, ສ່ວນທີ່ສອງແບ່ງໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງແລະມິດສະຫາຍ,

ສ່ວນທີ່ສາມແບ່ງໄວ້ເຮັດບຸນຕັກບາດ ຖວາຍໃຫ້ແກ່ ພຣະສົງສາມະເນນ ອຸຸທິດຢາດນໍ້າໄປໃຫ້​ແກ່ພວດ​ເຜດ, ສ່ວນທີ່ສີ່ເອົາໃບຕອງກ້ວຍມາຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມເຂົ້າໜົມ ແລະ ວັດຖຸທານອື່ນໆລວມກັນ ເຮັດເປັນຫໍ່ນ້ອຍຫໍ່ໃຫຍ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລ້ວກໍເອົາໄປວາງ​ໄວ້ຕາມດິນ, ຕາມ​ຫຍ້າ, ຕາມ​ເຫງົ້າ​ໄມ້, ຕາມ​ໜ້າ​ເຮືອນ​ຂອງ​ຕົນ, ຕາມ​ທາດ​ເຈດີ ​ ແລະ ບ່ອນ​ອື່ນໆ ຕັ້ງ​ແຕ່​ເຊົ້າ​ມືດປະມານ 4-5 ​ໂມງ​ເຊົ້າ ຂອງ​ມື້​ເດືອນ 9 ດັບ ​ເອີ້ນ​ວ່າ ຫໍ່​ເຂົ້າປະດັບດິນ.

III. ຄວາມ​ໝາຍ​ຄວາມ​ສໍາຄັນ​ຂອງ​ບຸນ​ຫໍ່​ເຂົ້າປະດັບດິນ

​ຫໍ່​ເຂົ້າປະດັບດິນ ໝາຍ​ເຖິງ ການ​ນໍາ​ເອົາ​ອາຫານ​ຫວານ​ຄາວ ຊີ້ນ​ແຫ້ງ​ປາ​ ຕ າ ຍ , ເຂົ້າຕົ້ມເຂົ້າໜົມ, ໝາກ​ໄມ້​ນານາ​ຊະນິດ ແລະ ວັດຖຸທານຕ່າງໆມາລວມກັນ ເຮັດເປັນຫໍ່ນ້ອຍຫໍ່ໃຫຍ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ​ໂດຍ​ການ​ຫໍ່​ໃສ່​ໃບຕອງ​ກ້ວຍ ຫຼື ​ໃບຕອງ​ອື່ນໆ ຢໍ້າອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງວ່າ​ຫໍ່​ໃສ່​ໃບຕອງ (ບໍ່​ແມ່ນ​ກ່ອງ​ໂຟມ ​ແລະ ຖົງ​ຢາງ) ແລ້ວກໍເອົາໄປວາງປະດັບ​ໄວ້ຕາມດິນ ​ໃນ​ມື້​ເດືອນ 9 ດັບ ​ເອີ້ນ​ວ່າ​ຫໍ່​ເຂົ້າປະດັບດິນ.

​ເຊິ່ງມີ​ຄວາມສໍາຄັນ​ຫຼາຍ​ ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ຄວາມ​ດີ​ຄື​ບຸນ ​​ເພື່ອຕອບ​ແທນ​ຄຸນ​ແຜນ​ດິນ, ບັນພະ​ບູຣຸດ ​ແລະ ສັບພະສັດ​ພວກ​ຜີ​ເຜດທັງຫຼາຍ ຕາມ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື​ມາຍາ​ວນານ.

● ​ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ​ແມ່ນ​ຈັດ​ຂຶ້ນໃນມື້ແຮມ 14 ຄໍ່າ ເດືອນ 9 ລາວ ຂອງ​ທຸກໆ​ປີ