ມີຄົນເອົາ ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ ຫ າ ກໍ່ ເ ກີ ດ ມາ ຖີ້ ມ ໄວ້ແຄມທາງແຖວກະເສດນາບົງ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 5/9/2021 ຈາກເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ “ໄດ້ລູກຊາຍແບບບັງເອີນ… ທັງດີໃຈທັງ ເ ສ ຍ ໃຈ ( ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ ເກີດໃໝ່ໆມີຄົນເອົາຫໍ່ໃສ່ຜ້າ ໄປປະໄວ້ແຄມທາງຢູ່ ແຖວກະເສດນາບົງ ພໍດີນ້ອງສາວໄປເຫັນ)… ຈິດໃຈແມ່ຂອງ ເ ດັ ກ ເ ຮັ ດ ດ້ວຍຫັຍງ?? ຖ້າບໍ່ມີຄົນເຫັນທັງແດດທັງລົມທັງຝົນ ເ ດັ ກ ຈະເປັນແນວໃດ? #ໃສ່ຊື່ທ້າວ……ຫຍັງດີ? ຂໍຄົນລະຊື່. ຊິເລືອກເອົາ ປລ / ເອົາຊື່ລາວໆ”

Facebook Comments Box

Similar Posts