ຮັງຕໍ່ ໃ ຫ ຍ່ ນໍ້າໜັກ 80 kg ໃ ຫ່ ຍ ແທ້ ໃ ຫ່ ຍ ວ່າ

ປາດຕິໂທ້..ເກີດມາຫາແຕ່ເຄີຍເຫັນ ຮັງຕໍ່ ໃ ຫ່ ຍ ແທ້ ໃ ຫ່ ຍ ວ່າ ນ້ຳໜັກເກືອບ 80 ກິໂລ ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່ “ອະທິປະໄຕ ແດນພູຫຼວງ” ໄດ້ໂພສໃນວັນທີ 5/9/2021 ວ່າ: ຫາກໍເຄີຍເຫັນຮັງຕໍ່ ໃ ຫ ຍ່ ລ້ຽງນໍ້າໜັກເກຶອບ 80 kg ຈົນໄດ້ຫາມ 4 ຄົນ ຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ສະອອນເດ່ ຈັງແມ່ນ ໃ ຫ່ ຍ ແທ້ ໃ ຫ່ ຍ ວ່າເນາະ