ຖ້າບໍ່ໃສ່ຜ້າອັດດັງອອກໄປທາງນອກອາດ ຖື ກ ກັ ກ ໂຕ

ແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມຂອງເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ່ເຂັ້ມ ງ ວ ດ ມາດຕະການ ສ ະ ກັ ດ ກັ້ ນ ແລະ ມາດຕະການ ລົ ງ ໂ ທ ດ ຕໍ່ ຜູ້ ລ ະ ເ ມີ ດ ຕ່າງໆ … ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້ (ຖ້າອ່ານມີບ່ອນໃດ ຜິ ດ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ທ່ານອ່ານໃບແຈ້ງການ)

1. ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງສະບັບເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 2021 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການ ສ ະ ກັ ດ ກັ້ ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ຕ້ າ ນ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ແລະ ຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ວ່າດ້ວຍການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສ ະ ກັ ດ ກັ້ ນ ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ເລກທີ 1443/ຈຂ.ສຂ, ລົງວັນທີ 23 ສິງຫາ 2021 ຢ່າງເຂັ້ມ ງ ວ ດ;

2. ຫ້ າ ມ ບຸກຄົນໃນນະຄອນ, ບຸກຄົນຕ່າງແຂວງ ແລະ ຕ່າງເມືອງເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຈາກຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນແຂວງ;

3. ຫ້ າ ມ ບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງສັນຈອນໄປ-ມາ ພາຍໃນນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ນັບແຕ່ເວລາ 19:00 ໂມງ ຂອງແຕ່ລະວັນຈົນເຖິງ ເວລາ 5:00 ໂມງ ຂອງວັນຖັດໄປ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີເຈັບເປັນ ແລະ ເ ສ ຍ ຊີວິດ, ເຫດການສຸກເສີນຈໍາ ເປັນ ແລະ ຜູ້ໄປເກັບຕົວຢ່າງເພື່ອກວດກາ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9;

4. ຫ້ າ ມ ບຸກຄົນທີ່ສໍາພັດໄກ້ສິດກັບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ (ບຸກຄົນທີ 1) ແລະ ສໍາພັດຫ່າງ (ບຸກຄົນທີ 2 ແລະ 3) ທີ່ໄດ້ ຖື ກ ເກັບຕົວຢ່າງເພື່ອກວດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ເດີນທາງອອກຈາກຄອບຄົວ ໃນໄລຍະລໍຖ້າຜົນກວດ ຫຼື ຖ້າຜົນກວດມາເປັນລົບຕ້ອງສືບຕໍ່ ກັ ກ ຕົນເອງຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ໂຮງແຮມທີ່ຄະນະສະເພາະກິດກໍານົດໃຫ້ຄົບ 14 ວັນ;

5. ຫ້ າ ມ ບໍ່ໃຫ້ ຜູ້ ທີ່ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ແລະ ຜູ້ທີ່ສໍາພັດກັບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ປິດບັງທາມລາຍ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ທີ່ນໍາໄປສູ່ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ພະຍາດໃນຊຸມຊົນຢ່າງເດັດ ຂ າ ດ;

6. ຫ້ າ ມ ຈັດງານບຸນປະເພນີຕ່າງໆພາຍໃນວັດ, ບ້ານ, ເຮືອນ ແລະສະຖານທີ່ອື່ນໆ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີ ເ ສ ຍ ຊີວິດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນສາເຫດພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ແຕ່ຕ້ອງມີມາດຕະການປ້ອງກັນທີ່ເຂັ້ມ ງ ວ ດ ເຊັ່ນ: ກໍານົດຈໍານວນບໍ່ເກີນ 10 ຄົນ ການຈັດໄລຍະຫ່າງ, ການໃສ່ຜ້າອັດປາກດັງ, ການຈັດໃຫ້ມີເຈວລ້າງມື, ການຄົບງັນແບບລຽບງ່າຍມີຄວາມປອດ ໄ ພ ບໍ່ຢູ່ໃນງານດົນເກີນໄປ, ບໍ່ໃຫ້ມີການຈັດໂຕະກິນດື່ມຮ່ວມກັນພາຍໃນງານ ແລະ ການສົ່ງສະການທີ່ສາມາດຈັດໄລຍະຫ່າງໄດ້;

7. ຫ້ າ ມ ເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ, ຮ້ານອາຫານທຸກປະເພດ, ຮ້ານຂາຍຂອງກິນສຸກ, ຂາຍເລກແຄມທາງ ແລະພາຍໃນບ້ານຢ່າງເດັດ ຂ າ ດ;

8. ໃຫ້ບັນດາທະນາຄານ ຫລື ສາຂາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ຫຼຸດຈໍານວນພະນັກງານປະຈໍາການ ແລະ ຈັດສະຖານທີ່ພັກເຊົາ ໃຫ້ພະນັກງານທີ່ໄປປະຈໍາຢູ່ຫນ່ວຍບໍລິການຕາມເມືອງຕ່າງໆ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນການເດີນທາງເຂົ້າອອກນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ;

9. ໃຫ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຕ່າງເມືອງ ແລະ ຕ່າງແຂວງປະ ເ ພ ດ ອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກປະຈໍາວັນ, ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຢາປິ່ນປົວພະຍາດຂອງບໍລິສັດນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກພາຍໃນນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດມາດ ຕະການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ ດັ່ງນີ້: ຈໍານວນຄົນຂົນສົ່ງສິນຄ້າ 2 ຄົນຕໍ່ຄັນ, ພະນັກງານຂົນສົ່ງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ວັ ກ ຊິ ນ ຄົບໂດສ໌, ນໍາໃຊ້ລົດຂົນສົ່ງໂດຍສະເພາະ( ຫ້ າ ມ ໃຊ້ລົດໂດຍສານຂົນສົ່ງສິນຄ້າ) ຈັດຈຸດຄ່ຽນ ຖ່າຍສິນຄ້າ,

ຈັດວິທີການແຈກຢາຍສິນຄ້າທີ່ມີໄລຍະຫ່າງ ມີຜ້າອັດປາກ-ດັ່ງ, ເ ຫຼົ້ າ ລ້າງມື ແລະ ອື່ນໆ ມອບໃຫ້ພະ ແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງສົມທົບກັບບັນດາບໍລິສັດພາຍໃນແຂວງ ສ້າງແຜນຂົນສົ່ງສິນຄ້າເພື່ອນໍາສະ ເຫນີຂໍອະນຸຍາດຄະນະສະເພາະກິດຂອງແຂວງ ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດມາດຕະການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຂອງທຸກບໍລິສັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

10. ໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ພະນັກງານບໍລິສັດ ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນຂອງຕົນເອງ, ຍົກເວັ້ນຄະນະສະເພາະກິດແລະ ແພດ-ຫມໍ, ກໍາລັງປກຊ, ປກສ ທີ່ປະຕິບັດພາລະກິດໃນການ ຕ້ າ ນ ແລະ ສ ະ ກັ ດ ກັ້ ນ ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9;

11. ໃຫ້ບັນດາເມືອງຕ່າງໆ ກະກຽມໂຮງຫມໍພາກສະຫນາມ ເພື່ອຮອງຮັບການປິ່ນປົວ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ທີ່ບໍ່ສະແດງອາການ ແລະ ມີອາການບໍ່ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນການຂົນສົ່ງໄປ-ກັບ, ທັງແບ່ງເບົາແລະ ຫລຸດຜ່ອນພາລະອັງອໍຢູ່ໂຮງຫມໍໃນນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ.

12. ບັນດາມາດຕະການຕໍ່ ຜູ້ ລ ະ ເ ມີ ດ ມີດັ່ງນີ້:

12.1 ກໍລະນີ ລ ະ ເ ມີ ດ ອອກຈາກເຮືອນໄປນອກ ໂດຍບໍ່ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັ່ງ

– ຄັ້ງທີ 1: ກ່າວ ເ ຕື ອ ນ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງມາເຊັນຄ້ໍາປະກັນ, ຮັບຮູ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ຖ້າບໍ່ມີຜູ້ລ້ໍາປະກັນ ໃຫ້ອາຍັດເອກະສານຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ ເປັນຕົ້ນ: ບັດປະຈໍາຕົວ, ໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ພາຫະນະ ແລະ ອື່ນໆ;

– ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄຫມ 50.000 ກີບ (ຫ້າສິບພັນກີບ) ແລະ ອາຍັດຍານພາຫະນະ ທີ່ຜູ້ກ່ຽວນໍາໃຊ້ ຕະຫລອດໄລຍະລອ໋ກດາວ;

12.2 ກໍລະນີ ລ ະ ເ ມີ ດ ໂມງເວລາການສັນຈອນ. – ຄັ້ງທີ 1: ປັບໄຫມ 200.000 ກີບ (ສອງແສນກີບ) ແລະ ໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງເຊັນຄ້ໍາປະກັນ, ຮັບຮູ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຖ້າບໍ່ມີຜູ້ຄ້ໍາປະກັນ ໃຫ້ອາຍັດເອກະສານຂອງຜູ້ກ່ຽວໄວ້ເປັນຫຼັກຖານເປັນຕົ້ນ: ບັດປະຈໍາຕົວ, ໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ພາຫະນະ ແລະ ອື່ນໆ; – ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄຫມ 500.000 ກີບ (ຫ້າແສນກີບ) ແລະ ອາຍັດຍານພາຫະນະທີ່ຜູ້ກ່ຽວນໍາໃຊ້ ຕະຫລອດໄລຍະລອ໋ກດາວ;

12.3 ກໍລະນີ ລ ະ ເ ມີ ດ ເປີດການບໍລິການ ທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ 2.6 ຂອງຄໍາສັ່ງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ສະບັບເລກທີ 1443/ຈຂ.ສຂ, ລົງວັນທີ 23 ສິງຫາ 2021 ແລະ ຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

– ຄັ້ງທີ 1: ກ່າວ ເ ຕື ອ ນ -ປັບໄຫມ 500.000 ກີບ(ຫ້າແສນກີບ) ແລະເຮັດບົດບັນທຶກໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ;

– ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄຫມ 3.000.000 – 5.000.000 ກີບ ໂຈະການດໍາເນີນທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ ແລະ ນໍາຕົວເຈົ້າຂອງຮ້ານໄປ ກັ ກ ຕົວ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ 48 ຊົ່ວໂມງ;

12.4 ກໍລະນີ ລ ະ ເ ມີ ດ ໂມງເວລາເປີດ-ປິດຕະຫຼາດ.

– ຄັ້ງທີ 1: ກ່າວ ເ ຕື ອ ນ -ປັບໄຫມ 1.000.000 ກີບ (ຫນື່ງລ້ານກີບ) ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ;

– ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄຫມ 10.000.000 ກີບ(ສິບລ້ານກີບ) ແລະ ນໍາຕົວເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດໄປ ກັ ກ ຕົວ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ 48 ຊົ່ວໂມງ;

12.5 ກໍລະນີ ລ ະ ເ ມີ ດ ຊຸມແຊວ ແລະ ດື່ມສິ່ງມຶນ ເ ມົ າ.

– ຄັ້ງທີ 1: ກ່າວ ເ ຕື ອ ນ -ປັບໄຫມ 100.000 ກີບ/ຄົນ(ຫນຶ່ງແສນກີບ) ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ;

– ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄຫມ 1.000.000 ກີບ/ຄົນ (ຫນຶ່ງລ້ານກີບ) ແລະ ປັບໃຫມເຈົ້າຂອງສະຖານ 2.000.000 ກີບແລະ ນໍາຕົວເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ໄປ ກັ ກ ຕົວ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ 48 ຊົ່ວໂມງ;

12.6 ກໍລະນີ ລ ະ ເ ມີ ດ ຫຼິ້ນໄພ້, ຕິໄກ່, ຫຼິ້ນ ສ ະ ຫ ນຸ ກ ເ ກີ້ ແລະ ການ ພ ະ ນັ້ ນ ອື່ນໆ.

– ຄັ້ງທີ 1: ກ່າວ ເ ຕື ອ ນ -ປັບໄຫມ 2.000.000 ກີບ/ຄົນ (ສອງລ້ານກີບ) ແລະ ເຈົ້າຂອງສະຖານທີ 5.000.000 ກີບ, ພ້ອມທັງເຮັດບົດບັນທຶກໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ;

– ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄຫມ 5.000.000 ກີບ (ຫ້າລ້ານກີບ) ແລະ ເຈົ້າຂອງສະຖານທີ 10.000.000 ກີບ ແລະນໍາຕົວຜູ້ທີ່ ລ ະ ເ ມີ ດ ໄປ ກັ ກ ຕົວ ແລະ ດໍາເນີນຕາມລະບຽບ ກົ ດ ຫ ມ າ ຍ;

12.7 ມາດຕະການຂອງຜູ້ສໍາພັດ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ທີ່ບໍ່ ກັ ກ ຕົວ ແລະ ປິດບັງທາມລາຍ.

– ຖ້າກວດພົບຈະ ຖື ກ ປັບໃຫມ 1.000.000 ກີບ ແລະ ດໍາເນີນຕາມລະບຽບ ກົ ດ ຫ ມ າ ຍ ຂອງພະຍາດ ຕິ ດ ຕໍ່;

13. ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ມອບໃຫ້ກໍາລັງ ປກຊ ແລະ ປກສ ແຂວງ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສົມທົບກັບຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ເອົາໃຈໃສ່ລົງໂຄສະນາ ເ ຜີ ຍ ແ ຜ່ ແນະນໍາໃຫ້ທົ່ວເຖິງທຸກບ້ານ ແລະ ຊີ້ນໍາອໍານາດການປົກ ຄອງບ້ານໃຫ້ເຂັ້ມ ງ ວ ດ ຕິ ດ ຕາມກວດກາການ ເຄື່ອນໄຫວໄປ-ມາ ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະ ຜູ້ຊຸມແຊວດື່ມສິ່ງຂອງ ມື ນ ເ ມົ າ ແລະ ຫລິ້ນ ກ າ ນ ພ ະ ນັ້ ນ, ຖ້າພົບເຫັນໃຫ້ກ່າວ ຕັ ກ ເ ຕື ອ ນ ສຶກສາ ອົ ບ ຮົມ, ເຮັດບົດບັນທຶກ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການດໍາເນີນ ຄ ະ ດີ ຕໍ່ ຜູ້ ລ ະ ເ ມີ ດ ຢ່າງເຂັ້ມ ງ ວ ດ ຕາມລະບຽບ ກົ ດ ຫ ມ າ ຍ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ ຫ ນັ ກ ຫລື ເບົາ;

14. ຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ມີຜົນ ສັ ກ ສິ ດ ນັບແຕ່ວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຫາ 10 ກັນຍາ 2021.