ຍັງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ສັ ກ ວັ ກ ຊີ ນ ເຂັມ 3

ທ່ານ ດຣ ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດ ຕິ ດ ຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຕາງໜ້າຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ 2021 ນີ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນ ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫລາຍກ່ຽວກັບການສັກວັກຊີນເຂັມ 3 (Booster) ທີ່ມີບັນດາປະເທດຕ່າງໃນໂລກໄດ້ປະກາດ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ ສັ ກ ວັ ກ ຊີ ນ ເຂັມ 3 ແບບປະສົມຊະນິດໂດສ. ເຊິ່ງຕໍ່ບັນຫາດ່ັງກ່າວ, ຍັງບໍ່ທັນມີຫລັກຖານຢັ້ງຢືນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ກໍຄື ນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກວ່າມັນສາມາດກະຕຸ້ນພູມຄຸ້ມກັນເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ດັ່ງທີ່ ຖື ກ ຍົກຂຶ້ນໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພັກ-ລັດຖະບານ ກໍຄື ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນໄດ້ ຕິ ດ ຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ

ແລະ ມອບໝາຍໃຫ້ທີມງານວິຊາການ ໂດຍສົມທົບກັບອົງການອະນາໄມໂລກ ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການ ສັ ກ ວັ ກ ຊີ ນ ເຂັມທີ 3 ລວມທັງ ການ ສັ ກ ວັ ກ ຊີ ນ ໃນກຸ່ມອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ລວມທັງ ການ ສັ ກ ວັ ກ ຊີ ນ ຊະນິດປະສົມຊະນິດກັນ ເພື່ອນຳສະເໜີໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດ ເປັນບ່ອນອີງໃນການ ຕັ ດ ສິນວາງມາດຕະການໃນຕໍ່ໜ້າ. ປັດຈຸບັນ, ໄດ້ຮັບລາຍງານວ່າມີກຸ່ມຄົນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ພະຍາຍາມໄປຈຸດບໍລິການ ສັ ກ ວັ ກ ຊີ ນ ເພື່ອສັກເຂັມທີ 3 ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ມີການກວດກາຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ຖືວ່າການກະທຳດັ່ງກ່າວ ຜິ ດ ຕໍ່ລະບຽບຫລັກການ ພ້ອມນັ້ນຈຶ່ງຂໍ ແ ຈ້ ງ ໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ວ່າການ ສັ ກ ວັ ກ ຊີ ນ ຄົບໂດສ ຍັງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ.