ເດັກນ້ອຍ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ໄປ ສູ ນ ກັ ກ ໂ ຕ ຄົນດຽວ

ນວຈ ວັນທີ 6/10/2021 ຜູ້ໃຊ້ ເ ຟ ສ ໄດ້ ໂ ພ ສ ວ່າ “ເ ສົ້ າ ໃຈ ໂ ຄ ວິ ດ ບໍ່ເລືອກຜູ້ໃຫ່ຍ ບໍ່ເລືອກ ເ ດັ ກ ນ້ອຍ ເຂັ້ມ ແ ຂ ງ ສູ້ໆເດີ້ ຫຼ າ ນ ນ້ອຍ ຂໍໃຫ້ຫາຍດີໄວໆ ເ ດັ ກ ນ້ອຍ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ຕ້ອງໄດ້ໄປຮັກສາໃນສູນ ກັ ກ ໂ ຕ ຄົນດຽວ ແຊໃຫ້ ກໍ າ ລັງໃຈໃຫ້ຫາຍດີໄວໆ ເດີ້ ສູ້ໆໆ ເດີ້”

ເຫັນແລ້ວ ເ ສົ້ າ ໃຈ… ຊ່ວງນີ້ລົດຮັບຮອງ ສຸ ກ ເ ສີ ນ ຫຼາຍຄັນແລ່ນທົ່ວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງ ຫ້ າ ວ ຫັນ , ເພື່ອຊ່ວຍ ເ ຫຼື ອ ປະຊາຊົນພວກເຮົາ. ສັງຄົມ ຫ້ າ ງ ຮ້ານບໍລິສັດສາ ມ າ ດ ແບ່ງປັນນໍ້າໃຈ ສະໜັບສະໜູນ ໜ່ ວ ຍ ລົດ ພ ະ ຍາບານກູ້ໄພໄດ້ເດີ້

Facebook Comments Box

Similar Posts