ລາຍລະອຽດ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນນະຄອນຫຼວງແລະແຂວງຕ່າງໆ

ສໍາລັບການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນ 468 ຄົ ນ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

+ ນະຄອນຫຼວງ 206 ຄົນ:

– ເມືອງຈັນທະບູລີ ມີ 8 ບ້ານ.
– ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ມີ 12 ບ້ານ.
– ເມືອງໄຊເສດຖາ ມີ 6 ບ້ານ.
– ເມືອງສີ ສັ ດ ຕະນາກມີ 8 ບ້ານ.
– ເມືອງນາຊາທອງ ມີ 8 ບ້ານ.
– ເມືອງໄຊທານີ ມີ 14 ບ້ານ.
– ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ມີ 7 ບ້ານ.

+ ຫຼວງພະບາງ 96 ຄົນ:

** ເມືອງນໍ້າບາກ ມີ 30 ຄົນ (ທັງໝົດເຮັດວຽກຢູ່ສວນກ້ວຍຈີນ ບ້ານນະຄອນ)
– ບ້ານ ໂພນສະອາດ ມີ 22 ຄົນ (ພະນັກງານສາທາທັງໝົດ).
– ບ້ານ ນໍ້າຖ້ວມ ມີ 1 ຄົນ.
– ບ້ານ ຟ້າ ມີ 4 ຄົນ.
– ບ້ານ ນໍ້າລາ ມີ 2 ຄົນ.
– ບ້ານ ໂພນໄຊ ມີ 1 ຄົນ.

** ເມືອງງອຍ ມີ 57 ຄົນ
– ບ້ານເຄື່ອນນໍ້າອູ່ 23 ຄົນ (ກ ຳ ມະກອນ ເຮັດວຽກຢູ່ເຂື່ອນນ້ຳອູ 3).
– ບ້ານໜອງຂຽວ ມີ 17 ຄົນ.
– ບ້ານປາກບາກ ມີ 17 ຄົນ.

** ນະຄອນຫລວງພະບາງ ມີ 4 ຄົນ (ບ້ານ ພູຊ້າງ, ບ້ານ ເມືອງງາ, ບ້ານ ສັງກະໂລກ ແລະ ບ້ານ ວັດທາດ ມີ ບ້ານລະ 1 ຄົນ).

** ເມືອງຊຽງເງີນ ມີ 4 ຄົນ (ບ້ານ ຊຽງເງີນ).

** ເມືອງນານ ມີ 1 ຄົນ (ບ້ານ ໂພນໄຊ).

+ ບໍ່ແກ້ວ 78 ຄົນ: ຈາກ ** ເມືອງ ຫ້ວາຍຊາຍ, ບ້ານ ໂພນງາມ 7 ຄົນ ແລະ ບ້ານ ໂພນໂຮມ 1 ຄົນ ແລະ ກ ຳ ມະກອນກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 70 ຄົນ ຊຶ່ງແມ່ນຄົນ ພ ະ ມ້ າ ທັງໝົດ.

+ ສະຫວັນນະເຂດ 58 ຄົນ:

** ນະຄອນໄກສອນ ມີ 46 ຄົນ.
** ເມືອງອຸທຸມພອນ ມີ 10 ຄົນ.
** ເມືອງອາດສະພັງທອງ ມີ 1 ຄົນ.

+ ແຂວງວຽງຈັນ 17 ຄົນ:

** ເມືອງວັງວຽງ ມີ 11 ຄົນ (ບ້ານ ຫ້ວຍແຍ້ ມີ 6 ຄົນ; ບ້ານ ໂພນຊູ ມີ 4 ຄົນ ແລະ ບ້ານ ວັງວຽງ ມີ 1 ຄົນ).
** ເມືອງວຽງຄໍາ ມີ 3 ຄົນ (ບ້ານໂພນໝີໃຕ້).
** ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ມີ 3 ຄົນ (ບ້ານແສງສະຫວ່າງ).

+ ຈໍາປາສັກ 7 ຄົນ:

** ນະຄອນປາກເຊ ມີ 3 ຄົນ (ບ້ານ ຊົ້ງໃຫຍ່, ບ້ານສະພານໄຊ ແລະ ບ້ານໂນນສະຫວ່າງ ມີບ້ານລະ 1 ຄົນ).

** ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ມີ 2 ຄົນ (ບ້ານ ລົ່ມສັກເໜຶອ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍລຶສີ ມີບ້ານລະ 1 ຄົນ).

** ເມືອງໂພນທອງ ມີ 1 ຄົນ (ບ້ານ ໃໝ່ສີວິໄລ).

** ເມືອງປະທຸມພອນ ມີ 1 ຄົນ (ບ້ານ ນາສາຍຄໍາ).

+ ຄໍາມ່ວນ 4 ຄົນ: ບ້ານ ໂພນສູງ: 2 ຄົນ ແລະ ບ້ານ ລໍາມະລາດ: 2 ຄົນ (ໃນນີ້ ມີ ຜູ້ ຍິ ງ ຖືພາສາມເດືອນໜຶ່ງຄົນ).

+ ຊຽງຂວາງ 2 ຄົນ: ຊຶ່ງໄດ້ ສໍ າ ຜັ ດ ໃ ກ້ ຊິ ດ ກັບຄົນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ທີ່ໄປ ຮ່ ວ ມ ງານເຮືອນດີຢູ່ບ້ານ ຫໍສິມ.

ສໍາລັບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊືື້ ອ ໃນຊຸມຊົນເຫຼົ່ານີີ້ ແມ່ນທີມແພດ ປິ່ ນ ປົ ວ ຈະໂທແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ ແລະ ມີລົດໄປຮັບເພື່ອເຂົ້ານອນ ຕິ ດ ຕ າ ມ ປິ່ ນ ປົວຢູ່ສະຖານທີ່ ປິ່ ນ ປົວທີ່ ກໍ າ ນົດໄວ້.