ຕະຫຼາດໂນນຄໍ້​ຄືກຄື້ນໄປດ້ວຍພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າທີ່ມາຂາຍເຄື່ອງ

ສະບາຍດີ ຕ ະ ຫຼ າ ດ ໂນນຄໍ້​ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕອນເຊົ້າ​ວັນທີ​ 6​ ຕຸລາ​ 2021 ພາຍຫຼັງ ຕ ະ ຫຼ າ ດ ບຶງທາດຫຼວງ ຖື ກ ປິ ດ ປະຊາຊົນກໍ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ​ ຊື້ – ຂ າ ຍ ຈຳນວນຫຼາຍ ຂໍໃຫ້​ປະຕິບັດ ມ າ ດ ຕ ະ ການ ເ ຂັ້ ມ ງວດ​ ເພື່ອຄວາມ ປ ອ ດ ໄ ພ ເດີ້