ປີ2022ຈະຂຶ້ນເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານລັດ

ດັດສະນີເງິນເດືອນພື້ນຖານຂອງ ພ ະ ນັກງານລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳ ຫຼວດ ແລະ ພ ະ ນັກງານບຳນານ ເພີ່ມຂຶ້ນ 150 ກີບ/ດັດສະນີ, ຈາກດັດສະນີ ເກົ່າ 7,200 ກີບ ເພີ່ມ ຂຶ້ນເປັນ 7,350 ກີບ, ເລີ່ມ ປ ະ ຕິບັດປີ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ; ອີງຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງກະຊວງການເງິນ, ສະບັບເລກທີ 5880/ ກງ, ລົງວັນທີ 22 ພ ະ ຈິກ 2021 ວ່າດ້ວຍການ ຈັດຕັ້ງ ປ ະ ຕິບັດແຜນງົບ ປ ະ ມານແຫ່ງລັດ, ປ ະ ຈຳປີ 2022. ລາຍລະອຽດຕາມແຈ້ງການ: