ທົ່ວ ປ ະ ເທດມີອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນ197ຄັ້ງໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່

ກົມໃຫຍ່ ຕຳ ຫຼວດ ກົມ ຕຳ ຫຼວດຈະລາຈອນ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນ 5 ວັນຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2022 ທົ່ວ ປ ະ ເທດມີອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນ ທັງໝົດ 197 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດ ເ ຈັ ບ 297 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ ຈາກອຸບັດຕິເຫດ 43 ຄົນ, ມີພາຫະນະເປເພ 315 ຄັນ. ຖ້າທຽບ ໃສ່ 5 ວັນຂອງປີ 2021, ເຫັນວ່າ ຈໍຳ ນວນອຸບັດຕິເຫດປີນີ້ ໜ້ອຍກວ່າ ປີຜ່ານມາ 20 ຄັ້ງ, ແຕ່ປີນີ້ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າປີກາຍ 7 ຄົນ. ແຂວງທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດຫລາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນແຂວງ ຈຳ ປາສັກ, ມີອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ 32 ຄັ້ງ,

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 29 ຄັ້ງ, ແຂວງວຽງຈັນ 22 ຄັ້ງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 18 ຄັ້ງ, ແຂວງຫຼວງ ພ ະ ບາງ, ອຸດົມໄຊ ແຂວງລະ 13 ຄັ້ງ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 12 ຄັ້ງ, ອັດ ຕ ະ ປື 11 ຄັ້ງ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແຂວງລະ 10 ຄັ້ງ. ແຂວງທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງ ຈຳ ປາສັກ ມີ 7 ຄົນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 6 ຄົນ, ແຂວງອັດ ຕ ະ ປື 5 ຄົນ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍລິຄຳໄຊ, ສາລະວັນ ແຂວງລະ 4 ຄົນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະແຂວງຫຼວງ ພ ະ ບາງ ແຂວງລະ 5 ຄົນ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີແຂວງອື່ນໆຕື່ມອີກ.