ໝາກ​ກະ​ບົກຄຸນທາງຢາທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍ​ຢ່າງ

ໝາກ​ກະ​ບົກ ໝາກໄມ້ພື້ນບ້ານ ທີ່​ມີສັບ ພ ະ ຄຸນທາງຢາທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍ​ຢ່າງ ຮູ້​ແລ້ວ​ຫາ​ມາ​ກິນ​ເລີຍ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນ ຄົງຈະຮູ້ ແລະ ຄຸ້ນເຄີຍກັນເປັນຢ່າງດີ ສ ຳ ລັບໝາກໄມ້ພື້ນບ້ານຂອງລາວເຮົາ ເຊິ່ງມີເກືອບທຸກພື້ນທີ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປ ະ ເທດນັ້ນກໍ່ຄື ໝາກບົກ ຫຼື ໝາກກະບົກ ເປັນໝາກໄມ້ພື້ນບ້ານຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ນິຍົມນຳມາກິນຫຼິ້ນ ເນື່ອງຈາກມັນມີລົດຊາດຫອມ,

ມັນ ແຖມມີຄຸນ ປ ະ ໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ສັບ ພ ະ ຄຸນທາງຢາທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບອີກດ້ວຍ. ໝາກບົກ ມີສັບ ພ ະ ຄຸນຫຼາຍຢ່າງໂດຍສະເພາະແກ່ນຂອງມັນຊ່ວຍບຳລູງສະໝອງ, ຊ່ວຍບໍາລູງຫົວໃຈ, ຊ່ວຍປິ່ນປົວລິດສະດວງດັງ, ຊ່ວຍບັນເທົາອາການຫອບຫືດ, ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ. ໝາກບົກ ສາມາດໃຊ້ເປັນຢາລະບາຍ ດ້ວຍການໃຊ້ໝາກບົກອ່ອນປະມານ 1 ກ ຳ ມື

ນໍາມາຕົ້ມ ປ ະ ສົມກັບເກືອ ແລະ ໝາກເຜັດເລັກນ້ອຍ ແລ້ວຮັບ ປ ະ ທານອາທິດລະຄັ້ງ(ຫາກໃຊ້ຫຼາຍຈະມີລິດເປັນຢາຖ່າຍ). ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງຊ່ວຍບຳລູງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ສ່ວນໃບຊ່ວຍແກ້ອາການຄັນຕາມຜິວໜັງ ສ່ວນແກ່ນມີລົດຮ້ອນ ຊ່ວຍບຳລູງເສັ້ນເອັນ ແກ້ເສັ້ນເອັນພິການ, ບຳລູງໄຂຂໍ້ກະດູກ ແລະແກ້ຂໍ້ຂັດໄດ້ ນອກຈາກນັ້ນ, ຊີ້ນເນື້ອຂອງໝາກບົກ ຊ່ວຍ ຂ້ າ ພ ະ ຍາດໃນທ້ອງ ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງຄົນ ແລະ ສັ ດ.

ຫາກນຳໃຊ້ນຳຄົນ ໃຫ້ໃຊ້ໝາກບົກບໍ່ແກ່ ຫຼື ອ່ອນເກີນໄປ ປ ະ ມານ 3 ໜ່ວຍ ຕໍ າ ປ ະ ສົມກັບນໍ້າໝ່າເຂົ້າ 1 ຖ້ວຍກາງ ແລ້ວຕອງເອົາແຕ່ນໍ້າ ດື່ມກ່ອນນອນມື້ລະຄັ້ງ ຕິ ດ ຕໍ່ກັນ 3 ວັນ ສ ຳ ລັບໃຊ້ ຂ້ າ ພ ະ ຍາດໃນທ້ອງຂອງ ສັ ດ ລ້ຽງເຊັ່ນ: ໝາຂີ້ເຮື້ອນ ກໍ່ໃຫ້ໃຊ້ສູດດຽວກັບການ ຂ້ າ ພ ະ ຍາດໃນທ້ອງຂອງຄົນ ແຕ່ໃຫ້ເພີ່ມ ປ ະ ລິມານຂອງໝາກບົກເປັນເທົ່າຕົວ ໃຫ້ກິນ 3 ວັນຫາຍຂາດ.