ບອກວ່າຊິຈອດແລ້ວຂີ່ລົດຫນີ

ເດືອນມັງກອນ 2022 ທີ່ສປປລາວ ຊ່ວຍກັນ ແ ຊ ຣ ເຫດ ຕຳ ແລ້ວຫນີ ມາຮັບຜິດຊອບດ່ວນ ຕຳ ແລ້ວຫນີ ເມົາລະຂັບ ບອກຈອດວ່າຊິຈອດລະຂີ່ຫນີ ຈຸຸດເກີດເຫດແມ່ນ ໃກ້ໄຟແດງທາງໄປ ດອນຫນູນ ສ່ວນຄົນ ຖື ກ ຕຳ ແມ່ນຫົວເຂົ່າ ແ ຕ ກ ແລະ ເ ຈັ ບ ແຂນຫນ້ອຍຫນື່ງ ລົດປ້າຍ: ຣລ 9599