ມາໃໝ່ອີກແລ້ວ…ກວດພົບໂຄວິດສາຍພັນໃໝ່ຊື່ວ່າIHU

ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ຜູ້ຊຽວຊານໃນຝຣັ່ງ ກໍ າ ລັງ ຈັ ບ ຕາເບິ່ງ IHU ໂຄວິດ-19 ສາຍ ພັ ນ ໃໝ່ ທີ່ຫາກໍກວດພົບໃນຊ່ວງ 2-3 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ. ໄວຣັສສາຍ ພັ ນ ນີ້ມີຊື່ເອີ້ນວ່າ IHU ຖື ກ ຄົ້ນພົບໂດຍນັກວິຊາການຈາກສະຖາບັນ IHU Mediterranee Infection ເຊິ່ງກວດພົບຈາກຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ 12 ກໍລະນີ ທີ່ຢູ່ ເມືອງມາເຊ ປ ະ ເທດຝຮັ່ງ ຕາມການລາຍງານຂອງ Business Insider.

ນັກວິໄຈກ່າວວ່າ ສາຍ ພັ ນ ຊະນິດນີ້ມີຊື່ໃນທາງວິທະຍາສາດວ່າ B.1.640.0 ມີການກາຍ ພັ ນ ມາແລ້ວ 46 ຄັ້ງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງບໍ່ມີການກວດພົບສາຍ ພັ ນ ນີ້ຢູ່ນອກ ປ ະ ເທດຝຣັ່ງເທື່ອ, ອົງການອານະໄມໂລກຍັງບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າກັງວົນ. ເຊື້ອໄວຣັສສາຍ ພັ ນ IHU ແມ່ນຈະແຜ່ເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສາມາດແຜ່ສູ່ຄົນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ມີຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າອາການຈະ ແ ຕ ກ ຕ່າງໄປຈາກເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ສາຍ ພັ ນ ອື່ນໆ ຫຼື ບໍ່

Eric Feigl-Ding ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມີຊື່ສຽງໄດ້ກ່າວໃນບັນຊີ Twitter ຂອງເຂົາວ່າ “ໃນປັດຈຸບັນ, ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ໄດ້ມີສາຍ ພັ ນ ໃໝ່ໆ ຈໍ າ ນວນຫຼາຍທີ່ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ ຕ ະ ຫຼອດ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກມັນຈະອັນ ຕ ະ ລາຍເພີ່ມຂຶ້ນສະເໝີໄປ, ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ໄວຣັສສາຍ ພັ ນ ໃໝ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ອັນ ຕ ະ ລາຍຫຼາຍຂຶ້ນຄືຄວາມສາມາດໃນການແຜ່ເຊື້ອໄດ້ໄວຂຶ້ນ ທີ່ ແ ຕ ກ ຕ່າງຈາກເກົ່ານັ້ນເອງ” ຂໍ້ມູນຈາກ DeseretNews