ຫາເງິນສົ່ງຕົນເອງຮຽນຈົນຈົບປະລິນຍາຕີ

ທຸກອາຊີບມີກຽດແລະໜ້າຊື່ນຊົມ..ໂພສຈາກ”ສາວເຊຍເບຍ” ອົດທົນທຸກຄຳດູຖູກຫາເງິນສົ່ງໂຕເອງຮຽນຈົນຈົບ ອະດີດສາວເຊຍ ເ ບ ຍ ທົນສູ້ທຸກຄໍາຫຍໍ້ຫຍັນສົ່ງໂຕເອງຮຽນຈົນຈົບ ແຖມມີເງິນເກັບກ້ອນໃຫຍ່. ອີກໜຶ່ງເລື່ອງທີ່ ຖື ກ ແຊກັນສະນັ່ນໃນໂລກໂຊຊຽວເປັນເລື່ອງຂອງຜູ້ ຍິ ງ ຄົນໜຶ່ງ(ເປັນຄົນໄທ) ທີ່ໂພສ ຂໍອໍໍາລາອາຊີບສາວເຊຍ ເ ບ ຍ ພ້ອມດ້ວຍພາບເງິນທີ່ຕົນເອງທ້ອນໂຮມໄວ້ເປັນ ຈໍ າ ນວນຫຼາຍ ມີທັງເງິນຫຼຽນເຕັມຕຸກນໍ້າດື່ມຫຼາຍຕຸກ ແລະ ເງິນທະນະບັດອີກ ຈໍ າ ນວນຫຼາຍ ໂດຍລາວໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າຕ້ອງທົນຮັບກັບຄໍາດູຖູກ ຢ ຽ ດ ຫຍາມສາລະພັດ

ແຕ່ກໍສາມາດສົ່ງໂຕເອງຮຽນຈົນຈົບ, ລ້ຽງໂຕເອງໄດ້ ໂດຍບໍ່ ຈໍ າ ເປັນຕ້ອງຂໍເງິນພໍ່ແມ່ຈັກບາດ. ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່ Kratai Ruttanawadee ໂພສເລົ່າເລື່ອງລາວຂອງໂຕເອງ ໂດຍຂໍ້ຄວາມກ່າວວ່າ “ອໍາລາວົງການອາຊີບນີ້ແຫຼະ ທີ່ສົ່ງໂຕເອງຮຽນຈົນຈົບ ປ.ຕີ ໂດຍທີ່ບໍ່ເຄີຍຂໍເງິນພໍ່ແມ່ຈັກບາດ, ມີເງິນຊື້ໂທລະສັບ, ຊື້ເຄື່ອງສໍາອາງ, ຊື້ເຄື່ອງນຸ່ງ, ດັດຟັນ, ຊື້ໂທລະທັດ, ຊື້ຕູ້ເຢັນ, ມີເງິນທ້ອນ ແຕ່ກ່ອນຈະໄດ້ມາກໍຕ້ອງທົນຄໍາດູຖູກອຶກກະທຶກ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມາເຮັດວຽກ ຕໍ່ າ ໆ ແບບນີ້ ເປັນຫຍັງບໍ່ໄປເຮັດວຽກທີ່ດີກວ່ານີ້.

ເດັກເຊຍ ເ ບ ຍ ບໍ່ໄດ້ ຂ້ າ ຄົນ ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ຜິ ດ ກົດໝາຍ ຮັກໃນວຽກຂາຍທີ່ສຸດ” ໂດຍໂພສຂອງລາວໄດ້ມີຄົນເຂົ້າໄປຄອມເມັ້ນເປັນ ຈໍ າ ນວນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄໍາຊົມເຊີຍຈາກຫຼາຍໆຄົນ. ຫຼ້າສຸດໂພສດັ່ງກ່າວໄດ້ ຖື ກ ແຊອອກໄປຫຼາຍກວ່າ 4 ພັ ນ ແຊແລ້ວ. ຫວັງວ່າເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ ຍິ ງ ຄົນນີ້ຈະເປັນ ແ ຮ ງ ບັນດານໃຈໃຫ້ກັບຄົນສູ້ຊີວິດອີກຫຼາຍຄົນເຖິງວ່າອາຊີບທີ່ເຮົາເຮັດຢູ່ຈະບໍ່ໄດ້ມີກຽດ ຕໍ າ ແໜ່ງທີ່ສູງສົ່ງ ເຖິງຈະ ຖື ກ ຄົນອື່ນດູຖູກ, ໝິ່ນ ປ ະ ໝາດ. ແຕ່ຕາບໃດສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຢູ່ເປັນອາຊີບທີ່ສຸຈະລິດບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ກັບໃຜ ແລະ ມັນຍັງສາມາດລ້ຽງຊີວິດເຮົາໃຫ້ຢູ່ລອດໄດ້ເທົ່ານີ້ກໍໜ້າພູມໃຈທີ່ສຸດແລ້ວ ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ Kuanjai Magazine