ເດັກຍິງປະດິດແນວລີດເຄື່ອງດ້ວຍພະລັງງານແສງອາທິດ

ໃນປັດຈຸບັນເຕົາລີດເຄື່ອງມີຫຼາຍ ປ ະ ເ ພ ດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຍນ້ຳ, ເຕົາລີດໄຟຟ້າ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ເຕົາລີດໃຊ້ຖ່ານແບບເກົ່າ ທີ່ຄົນຍັງໃຊ້ກັນຢູ່ ໂດຍສະເພາະໃນບາງເຂດຂອງ ປ ະ ເທດອິນເດຍ.

ວິນິດສາ ເ ດັ ກ ຍິ ງ ອາຍຸ 14 ປີ ຈາກ ເມືອງຕຣີຣູວານນາມາໄລ ລັດທາມິນາດູ ປ ະ ເທດອິນເດຍ ໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບກັບຜົນກະທົບຂອງການເຜົາຖ່ານຈາກເຕົາລີດຖ່ານ ລາວ ຕົ ກ ໃຈທີ່ຄວັນຈາກການເຜົາຖ່ານເຮັດໃຫ້ຜູ້ລີດມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ແຖມຍັງທຳ ລ າ ຍ ສະພາບອາກາດ ແລະ

ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະ ພິ ດ, ນອກຈາກນັ້ນ ການເຜົາຖ່ານຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາການ ຕັ ດ ໄມ້ທຳລາຍປ່າອີກດ້ວຍ. ວິນິດສາ ເລີຍລົງມືອອກແບບລໍ້ລີດເຄື່ອງທີ່ຊື່ວ່າ ໄອລອນແມັກ ເປັນລໍ້ ປ ະ ດິດທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ ແ ຮ ງ ຖີບ ແລະ ຕິ ດ ຕັ້ງແຜງ ພ ະ ລັງງານແສງອາທິດໄວ້ຢູ່ເທິງ

ເປັນ ພ ະ ລັງງານທີ່ໃຊ້ລີດເຄື່ອງ, ທາງລຸ່ມຈະເປັນບ່ອນເກັບ ພ ະ ລັງງານ ສ ຳ ຮອງ. ນະວັດ ຕ ະ ກ ຳ ຂອງ ເ ດັ ກ ຍິ ງ ອາຍຸ 14 ປີຄົນນີ້ ໄດ້ເຂົ້າຮອບຊິງຊະນະເລີດໂຄງການ ປ ະ ກວດນະວັດ ຕ ະ ກ ຳ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ ເອີດຊັອດໄພສ໌ ໃນສາຂາ ຄຣີນເອົ້າແອຣ໌.

ວິນິດສາ ຍັງໄດ້ມີແຜນຈະຜະລິດ ລໍ້ ປ ະ ດິດດັ່ງກ່າວໃຫ້ກັບຫຼາຍ ປ ະ ເທດໃນລາຄາທີ່ ຈັ ບ ຕ້ອງໄດ້. “ຂ້ອຍຫວັງວ່າ ນະວັດ ຕ ະ ກ ຳ

ຂອງຂ້ອຍ ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງຕົ້ນໄມ້, ລົດມົນລະ ພິ ດ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍແກ້ບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ” ວິນິດສາ ໄດ້ກ່າວ.