ຕ ຳ ຫຼ ວ ດ ຈັ ບ ແ ກ້ ງ ຫຼີ້ ນ ກຸ້ ງ ໄ ກ່ ໄ ດ້

ວັນທີ 5 ຕຸລາ 2021 ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ກອງພັນ ປ້ ອ ງ ກັນເຄື່ອນທີ່ ນວ ໄດ້ອອກ ກ ວ ດ ກາລາດ ຕ ະ ເວນເພື່ອຮັກສາຄວາມສະ ຫ ງົ ບ ໃນຟື້ນທີ່ ນວ ມາຮອດເວລາ 17:00 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນໄດ້ພົບເຫັນ ກຸ່ ມ ມົ້ ວ ສຸ ມ ຫຼີ້ ນ ກ າ ນ ພ ະ ນັ ນ ທີ່ຕ້ອງ ຫ້ າ ມ (ໝ າ ກ ກຸ້ ງ – ໄ ກ່) ຢູ່ເຮືອນຂອງ ນາງ ເກດສຸລິນ ຈັນທະລາ ອາຍຸ 34 ປີ ບ້ານນາໄຫ ໜ່ວຍ 75 ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນວ ມີທັງໝົດ 12 ຄົ ນ, ຍິ ງ 10 ຄົ ນ ພ້ອມດ້ວຍ ອຸ ປ ະ ກ ອ ນ ກ າ ນ ຫຼີ້ ນ ພ ະ ນັ ນ ຄື: ແ ຜ່ ນ ກຸ້ ງ – ໄ ກ່ ຈຳນວນ 3 ແ ຜ່ ນ,

ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຈຶ່ງໄດ້ ນຳ ຕົ ວ ພວກກ່ຽວ ມາ ກ ອ ງ ພັນ ປ້ ອ ງ ກັນເຄື່ອນທີ່ ນວ ສຶກສາ ອົ ບ ຮົ ມ ກ່າວ ເ ຕື ອ ນ ແລະ ປັ ປ ໃ ໝ ຕາມລະ ບ ຽ ບ ການ. ກອງບັນຊາການ ປກສ ນວ, ຮຽກ ຮ້ ອ ງ ສັງຄົມ ຈົ່ງ ປ ະ ຕິບັດພັນທະຊ່ວຍ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ພົບເຫັນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ ຜິ ດ ຕໍ່ ກົ ດ ໝາຍບ້ານເມືອງ ອັນນຳໄປ ສູ່ ຄວາມບໍ່ເປັນລະ ບ ຽ ບ ຮຽບຮ້ອຍຕໍ່ ສັ ງ ຄົມ ໃຫ້ ແ ຈ້ ງ ຂໍ້ມູນຜ່ານ ຊ່ ອ ງ ທາງເບີ ວ ອ ດແອັບ 020 28899774 ຫຼື ຊ່ອງທາງ ເ ຟັ ສ ບຸ ກ ປກ ສ ນວ.

Facebook Comments Box

Similar Posts