ກຸ່ມໄວລຸ້ນ 6 ຄົ ນ ເປີດສຽງເພງ ເ ນື່ ອ ງ ນັນ ສຸດທ້າຍ ຖື ກ ຈັ ບ

ທ ະ ຫ າ ນ ກອງຮ້ອຍຊາຍແດນ 241 ນຳຕົວກຸ່ມໄວລຸ້ນ 6 ຄົນ ທີ່ ລ ະ ເ ມີ ດ ຄຳສັ່ງ 15/ນຍ ສຶກສາ ອົ ບ ຮົ ມ ແລະ ກັ ກ ກັ ນ ເວລາ 11:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ 6 ຕຸລາ 2021 ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ທ ະ ຫ າ ນ ກອງຮ້ອຍຊາຍແດນ 241 ໄດ້ເຂົ້າ ກັ ກ ຕົ ວ ກຸ່ມໄວລຸ້ນ ທີ່ຕັ້ງວົງ ຊຸ ມ ແຊວ ດື່ ມ ເ ຫຼົ້ າ, ເ ບ ຍ ເປີດສຽງເພງ ເ ນື່ ອ ງ ນັນ ຢູ່ ດອນກາງຂອງ ລະຫວ່າງ ບ້ານດອນກາງຂອງ ເມືອງສັງທອງ ແລະ ອຳເພີສັງຄົມ (ປະເທດໄທ) ຈຳນວນ 6 ຄົ ນ, ຍິ ງ 1 ຄົ ນ ທີ່ ລ ະ ເ ມີ ດ ຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນ 21 ເມສາ 2021 ຈຶ່ງໄດ້ນໍາເອົາຕົວກຸ່ມໄວລຸ້ນດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງເຮັດບົດ ບັ ນ ທຶ ກ ແລ້ວມອບໃຫ້ ອໍ າ ນ າ ດ ການ ປົ ກ ຄອງບ້ານ ນຳໄປ ກັ ກ ກັ ນ ຕົວຢູ່ບ້ານ 14 ວັນ

ຕາມກໍານົດຂອງ ຄ ະ ນ ະ ສະເພາະ ກິ ດ ວາງອອກ ເພື່ອຊອກຫາ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9, ການ ກັ ກ ຕົວຄັ້ງນີ້ ພວກກ່ຽວຈະໄດ້ຮັບ ຜິ ດ ຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການກິນຢູ່ເອງທັງໝົດ ເພາະເປັນການ ກ ະ ທໍ າ ໂດຍເຈດຕະນາ ລ ະ ເ ມີ ດ ຕໍ່ແຈ້ງການ 37/ຈນວ ລົງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021. ກອງບັນຊາການ ປກສ ນວ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງສັງຄົມ ຈົ່ງປະຕິບັດພັນທະຊ່ວຍ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ໃນການຮັກສາຄວາມ ສ ະ ຫ ງົ ບ ຖ້າພົບເຫັນການ ເ ຄື່ ອ ນ ໄຫວ ທີ່ ຜິ ດ ຕໍ່ ກົ ດ ໝາຍ ນໍາໄປສູ່ຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບ ຮ ຽ ບ ຮ້ອຍໃນສັງຄົມ ໃຫ້ແຈ້ງມາທີ່ເບີ 020 2889 9774 ຫຼື ຊ່ອງທາງ ເ ຟັ ສ ບຸ ກ ປກສ ນວ.

Facebook Comments Box

Similar Posts