ຫຼວງພະບາງ ຄົ ນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ເພີ່ມເປັນຫຼັກ 100 ຕໍ່ວັນແລ້ວ

ສະຖານະການ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ປະຈໍາວັນທີ 7 ຕຸລາ 2021 ພົບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ໃໝ່ 414 ຄົ ນ ນໍາເຂົ້າ 10 ຄົ ນ, ຊຸມຊົນ 404 ຄົ ນ ໃນນັ້ນຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 146 ຄົ ນ, ຫຼວງພະບາງ 143 ຄົ ນ, ທ່ານ ດຣ. ສີສະຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ ຮອງຫົວ ໜ້ າ ກົມຄວບ ຄຸ ມ ພ ະ ຍາດ ຕິ ດ ຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບສະພາບການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ຢູ່ ສປປລາວ ວ່າ ໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາ ກ ວ ດ ຊອກຫາ ເ ຊືື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ທັງໝົດ 4.965 ຕົວຢ່າງ,

ໃນນັ້ນ ກວດພົບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊືື້ ອ ໃໝ່ 414 ຄົ ນ, ນໍາເຂົ້າ 10 ຄົ ນ ຈາກສາລະວັນ 7 ຄົ ນ, ສະຫວັນນະເຂດ 3 ຄົ ນ ແລະ ຈໍາປາສັກ 2 ຄົ ນ, ສ່ວນ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນທັງໝົດ 404 ຄົ ນ ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 146 ຄົ ນ, ຫຼວງພະບາງ 143 ຄົ ນ, ສະຫວັນນະເຂດ 54 ຄົ ນ, ບໍລິຄໍາໄຊ 23 ຄົ ນ, ໄຊສົມບູນ 9 ຄົ ນ, ຄໍາມ່ວນ 7 ຄົ ນ, ບໍ່ແກ້ວ 6 ຄົ ນ, ແຂວງວຽງຈັນ 6 ຄົ ນ, ຈໍາປາສັກ 6 ຄົ ນ ແລະ ສາລະວັນ 4 ຄົ ນ, ສ່ວນການ ຕິ ດ ເ ຊືື້ ອ ນໍາເຂົ້າ ຂອງຜູ້ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າປະເທດມີຈໍານວນ 10 ຄົ ນ ຄື ສາລະວັນ 5 ຄົ ນ, ສະຫວັນນະເຂດ 3 ຄົ ນ ແລະ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ 2 ຄົ ນ,

ເຊິ່ງທັງໝົດນັ້ນແມ່ນໄດ້ມີການເກັບຕົວຢ່າງແລະ ສົ່ງໄປ ຈໍ າ ກັ ດ ບໍລິເວນຢູ່ ສູ ນ ຈໍ າ ກັ ດ ບໍລິເວນຂອງແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ເມື່ອ ຜົ ນ ກ ວ ດ ຕົວຢ່າງເປັນ ບ ວ ກ ພວກກ່ຽວໄດ້ ຖື ກ ນຳ ສົ່ງໄປສະຖານທີ່ ປິ່ ນ ປົວທີ່ແຂວງ ກໍ າ ນົດໄວ້. ມາຮອດວັນທີ 6 ຕຸລາ ຕົວເລກ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ສະສົມ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ ສປປ ລາວ 26.876 ຄົ ນ, ເ ສ ຍ ຊີວິດສະສົມ 23 (0 ໃໝ່), ປິ່ ນ ປົວດີ ແລະ ກັບບ້ານໃນມື້ວານ ມີ 304 ຄົ ນ ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ ປິ່ ນ ປົ ວ 6.393 ຄົ ນ.