ຢາສະໝຸນ ໄ ພ ຕ້ າ ນ ໂ ຄ ວິ ດ ໄດ້ຜົນດີສູດຈາກ ພ ະ ອາຈານ

ຖ້າແມ່ນຄວາມ ຈິ ງ ກໍເປັນເລື່ອງທີ່ດີ, ທີ່ມີ ຂ່ າ ວ ອອກມາວ່າ: ຮືຮາທົ່ວ ນະຄອນປາກເຊ ແລະ ສປປ ລາວ ກອງປະ ຊຸ ມ ຄົ້ນຄວ້າແລະຮັບຮອງ ຢ າ ພື້ ນ ເມືອງເພື່ອ ຕ້ າ ນ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ທີ່ສຳນັກງານປົກຄອງແຂວງຈໍາປາສັກ. ໃນວັນທີ 6/8/2021 ທີ່ສຳນັກງານປົກຄອງແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຄົ້ ນ ຄວ້າ ແລະ ຮັບຮອງ ຢ າ ພື້ ນ ເມືອງເພື່ອ ປິ່ ນ ປົວ

ແລະ ຮັກສາຜູ້ ປ່ ວ ຍ ທີ່ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -1 9 ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ. ໃຫ້ ກ ຽ ດ ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ ວິໄລວົງ ບຸດດາຄຳ ເລຂາພັກແຂວງ ເຈົ້າແຂວງໆຈຳປາສັກ, ເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ມີ ທ່ານ ສຈ.ດຣ ພອນເທບ ພົລເສນາ, ພຣະປຣີຊາອາຄົມວິພູ ສິ ດ ລິ ດ ທິວົງມຸນີ (ຮສ.ປອ ຄຳຕູ້ ອິນທະວົງ) ຮອງເຈົ້າຄະນະແຂວງ,ຫົວໜ້າກຳມາທິການສາລະນຸປະການແຂວງ

ແລະ ມີພະແນກສາທາລະນະສຸກ,ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ, ພ ະ ນັກງານແພດໝໍພາກສະໜາມເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ທ່ານເຈົ້າແຂວງໄດ້ຮັບຮອງເອົາຢາ ພື້ ນ ເມືອງ ເພື່ອ ປິ່ ນ ປົວຄວບຄູ່ກັບ ຢ າ ທາງວິທະຍາສາດ ເພື່ອຮັກສາຄົນ ປ່ ວ ຍ ໂ ຄ ວິ ດ ໃຫ້ ຫ າ ຍ ດີເປັນກ້າວໆ ຂັ້ນ ທົ ດ ລ ອ ງ ຢ າ ແລະ ປິ່ ນ ປົວດ້ວຍ ສູ ດ ພື້ນສະໝຸນໄພພື້ນເມືອງ

Facebook Comments Box

Similar Posts