ຊາຍກາງຄົນສັກວັກຊີນມີອາການແພ້ແລ້ວເສຍຊີວິດ

ທີ່ ເມືອງວຽງທອງ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຜູ້ໃຊ້ເຟສໄດ້ໂພສວ່າ “ສັກຢາປ້ອງກັນ covid19 ວັນທີ 30/9/2021 ເລີ່ມມີອາການເປັນໄຂ້ຜິດປົກກະຕິ ວັນທີ 1/10/2021 ເວລາກາງຄືນ, ອາການໄຂ້ສູງຂື້ນ ວັນທີ 3/10/2021 ຜ່ານການກວດດ້ວຍການເອໂກ

ຈາກໂຮງໝໍເມືອງໂດຍທ່ານໝໍລະບຸວ່າຜູ້ກ່ຽວເປັນໂຣກຕັບແລະບີທັງທີ່ຜ່ານມາບໍ່ເຄຍເປັນມາກ່ອນ, ອາການທີ່ລະບຸແມ່ນຕັບໃຫຍ່ບີໃຫຍ່, ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານີ້ເປັນຂໍ້ສົງໄສທີ່ວ່າອາດຈະເກິດຈາກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ(ວັກຊີນ)”

Facebook Comments Box

Similar Posts